Degët

American Hospital 1
Spitali Amerikan 1
American Hospital 2
Spitali Amerikan 2
American Hospital 3
Spitali Amerikan 3
American Hospital Kosovo
Spitali Amerikan Kosovë
American Hospital Fier
Spitali Amerikan Fier
American Medical Center Durrës
Qendra Mjekësore Amerikane Durrës
American Hospital Central Laboratoy
Spitali Amerikan Laboratori Qendror