Tel. 042 35 75 35                Shqip  |  English

Hematologji

Hematologji

Hemoglobinopati

Anemi të lindura

Anemi të fituara

Linfoma

Leuçemi

Çrregullime të koagulimit