Laborator

Laborator

• Teste biokimike në gjak, urinë dhe likidin cerebrospinal
• Teste biokimike rutinë
• Markerat kardiakë
• Teste biokimike të detajuara të diabetit
• Teste biokimikë të osteoporozës
• Check Up sipas moshës dhe seksit (kontrolle periodike çdo 6 muaj ose 1 vit sipas faktorëve të riskut)
• Faktorët e koagulimit në mënyrë të detajuar
• Monitorim i medikamenteve dhe drogave në gjak dhe urinë
• Monitorim periodik i imunosupresorëve në pacientët post transplanto
• Teste të detajuara alergjikë (pneumoalergen, alergene ushqimore)
• Teste hematologjie
• Elektroforeza e hemoglobinës
• Enzimat eritrocitare dhe leukucitare
• Depozitat e hekurit në gjak
• Teste hormonale dhe markues tumoral
• Hormonet e fertilitetit
• Hormonet e tiroides
• Hormonet e hipofizës, etj
• Markuesit tumoral të traktit gastro-intestinal
• Markuesit tumoral të gjirit dhe vezoreve
• Markuesit tumoral të pulmonëve
• Markuesit tumoral të prostatës
• Markuesit tumoral të testikujve, etj.

Teste mikrobiologjike:
• Kultura mikrobiologjike të të gjitha materialeve biologjike (gjak, urinë, likide, pus, sekrecione vagjinale dhe uretralea, etj.)
• Parazitozat e ndryshme
• Markerat hepatite (hepatiti A,B,C,D,E)
• HIV (Sida)
• Markerat e agjentëve të tjerë infektivë dhe virusalë.

More Doctors From : Laborator

Dr. Albana Daka

Dr. Albana Daka

Mjek Laboratori
Dr. Luljeta Marku

Dr. Luljeta Marku

Mjek Laboratori
Dr. Brunilda Hyseni

Dr. Brunilda Hyseni

Mjek Laboratori