Neonatologji – Pediatri

Neonatologji – Pediatri

Në Spitalin Amerikan ne përpiqemi t’ju sigurojmë ju dhe fëmijëve tuaj një eksperiencë sa më të këndshme.

Ne ju ofrojmë ekzaminim fizik të përgjithshëm dhe një kujdes shëndetësor për fëmijët nga lindja deri në moshën14 vjeç. Ne gjithashtu vlerësojmë dhe bëjmë rekomandime për probleme të sjelljes dhe të rritjes.
Kur pacientët drejtohen tek ne, ne ju sigurojmë atyre një diagnozë të ekspertit.
Ekzaminimi ynë përfshin:
• Histori të detajuar
• Histori për ushqyerjen, rritjen dhe zhvillimin
• Ekzaminim fizik
• Teste diagnostifikuese
• Trajtimin përkatës

Kur është e nevojshme ne ofrojmë teste specifike për diagnozë dhe mund t’ju referojmë, nëse akoma keni pyetje për shëndetin e fëmijëve tuaj.

More Doctors From : Neonatologji – Pediatri

Dr. Luan Xhelilaj

Dr. Luan Xhelilaj

Neonatolog – Pediatër
Dr. Lindita Çipi

Dr. Lindita Çipi

Neonatolog – Pediatër
Dr. Niketa Koliçi

Dr. Niketa Koliçi

Neonatolog – Pediatër
Dr. Ylli Berberi

Dr. Ylli Berberi

Neonatolog – Pediatër
Dr. Florinda Imeraj (Bajrami)

Dr. Florinda Imeraj (Bajrami)

Neonatolog – Pediatër