Okulistikë

Okulistikë

Operacione:
– Operacione të perdes me ultratinguj (Phacoemulsifikim)
– Operacione për eliminimin e numrit të syzeve (LASIK)
– Operacione të tensionit të syrit (Glaukoma)
– Operacione për shtrembërimin e syve (Strabismus)
– Operacione të pterigionit
– Operacione të chalasionit
– Operacione për kanalin e lotit (Dacryocystorhinostomia)
– Kirurgjia e kapakëve

Trajtime me laser:
– Trajtim me laser për retinopatinë diabetike
– Capsulotomi me YAG – laser
– Iridotomi me YAG – laser

Ekzaminime oftalmologjie:
– Vizita okulistike për të rritur
– Vizita okulistike pediatrike edhe para moshës 1 vjeç
– Ekografi e syrit
– Fusha pamore
– Topografia e syrit
– Pakimetri
– Angiografi me fluoreshent
– Kontaktologji
– Vendosja e protezave okulare
– Tonometri automatike

More Doctors From : Okulistikë