Ortopedi

Ortopedi

• Amputacioni, dezartikulacioni
• Anomalitë kongjenitale
• Art. Pelvike dhe gluteale
• Artrodezat
• Artroplastitë
o Artroskopia e bërrylit, kyçit të dorës
o Artroskopia e gjurit
o Artroskopia e shpatullës
• Artroskopitë
• Gipsi dhe atelet (gipsi plastik)
• Imobilizimi i artikulacioneve me anestezi
• Kirurgjia e artikulacioneve, kirurgji e hapur
• Kirurgjia e ekstremiteteve, mikrokirurgjia
• Kirurgjia e laseracionit të indit të butë
• Nxjerrja e implantit
• Ortopedi pediatrike
• Osteomieliti
• Osteotomitë
• Reponimi i mbyllur i luksacioneve
• Riparimi i luksacioneve teë përsëritura
• Trajtimi i luksacioneve
• Trajtimi kirurgjik i frakturave

More Doctors From : Ortopedi