Pneumologji

Pneumologji

Trajtojmë sëmundje të ndryshme të rrugëve të frymëmarrjes si:
• astma
• sëmundje pulmonare obstruktike kronike
si edhe sëmundje të ndryshme parenkimale dhe vaskulare të mushkërive.

Përdorim për diagnostikim:
• laborator
• imazheri të avancuar (rreze-x dhe tomografi të kompjuterizuar)
• testet e funksioneve pulmonare
• bronkoskopi fibëroptike
• polisomnografi
Mjekësia Pulmonare kujdeset për shërbimet diagnostike dhe të trajtimeve për të luftuar pamjaftueshmërinë e sistemit të frymëmarrjes dhe të sëmundjeve të mushkërisë.
Ne kemi eksperiencë për të ndihmuar pacientët gjatë gjithë etapave të sëmundjes dhe trajtimit nga një kollë kronike ose mungesë në frymëmarrje deri në trajtim me ventilator për pacientët e sëmurë kritik.

More Doctors From : Pneumologji