Dr. Albana Daka

Dr. Albana Daka

Dr.Sh.M Albana Daka(Priftaj)

Shefe Laboratori, Spitali Amerikan

Shtatori 2009 – Pedagoge ne Departamentin e Kimise Klinike ne Universitetin e Tiranes

Drejtore e sektorit te ushqyerjes dhe intolerances ushqimore ne kliniken Fithealth

Edukimi

1995-2001- Universiteti i Mjekesise ne Tirane, ne periudhen.

2003-2006 – Specializim ne kimine klinike dhe hematologji ne QSUT ne periudhen

Shtator 2006-Shtator 2007 – Rezidente prane departamentit te mikrobiologjise klinike ne Universitetin Fatih Ankara –Turqi.

Shtator 2006-Dhjetor 2006- Ne Roche Diagnostics & Biomeriuex dgs.trajnim per kalibrimin dhe kontrollin e specializuar per instrumentat, Ankara Turqi.

Maj 2010-Qershor 2010 – ne Acibadem Labmed Stamboll-Turqi per procedurat e para-vleresimit dhe vleresimit per per akreditimin e laboratoreve klinike ISO 18159.

Qershor 2010 – trajnim i shkurter per menaxhimin e infeksioneve spitalore Salzburg –Austri.

Nentor 2009 – filloi procesi i doktoratures PhD ne studimin e “Vlerat e biomarkerave ne preeklamsi”

Janar 2012 – Shkurt 2013 – Intolerancat ushqimore dhe ushqyerja ne femijet autike dhe njerezit normale nga Akademia e Nutricionit Klinik , Rome-Itali

Publikime

•Rendesia e trajtimit te hershem me acid tranexamic ne pacientet me trauma:

Nje analize shpjeguese e CRASH-2 trial i kontrolluar i randomizuar pjese e grupit mjekesor

Shqiptar ne kete program qe nga viti 2009.

•Bilirubina , profili lipoproteinik dhe zakoni i duhanpirjes ne pacientet me semundje te arteries

koronare BCLF 2004.

•Hemoglobinopatia ne popullaten shqiptare (Buletini i shkencave mjeksore-tetor 2009 ,

pjese e Universitetit te Tiranes)

•Vleresimi i metabolizimit te fosforit dhe kalciumit ne pacientet e hemodializes,BCLF 2010

•Vlera e Rose-Bengale,ElisaIgM,IgG,dhe Wright ne Brucelen e diagnozes Endocarditis,BCLF2010

•Rendesia e biomarkerave te rinj ne preeklampsi-mbledhja e gjashte IASH,Prishtine,Kosove

•Diagnoza dhe trajtimi ne kondilomen perianale.

Konferenca kombetare e infeksioneve seksualisht te transmetueshme- Dhjetor,2011

•Rendesia e monitorimit laboratorik te funksionit te tiroideve tek neonatet- Buletini i shkencave

mjekesore-Dhjetor 2011

•Diagnoza e re laboratorike ne preeklampsi- Buletini i shkencave mjekesore- Janar,2012

Pjesemarrja ne konferenca

•Konferenca e pare shqiptare kombetare e dhimbjes 27-28 Prill,2001

•Konferenca e katert shqiptare kombetare e dhimbjes 23-24 Prill,2004

•Mbledhja e pare kombetare e laboratoreve klinike 31 Maj-1 Qershor,2004

•Mbledhja e 13te e Federates Ballkanike te Laboratoreve Klinike ne Tirane, 29 Shtator -1 Tetor,2005

•Kongresi Nderkombetar i 20te i Kimise dhe Mjekesise Laboratorike 28 Shtator – 2 shtator 2008,Fortaleza-Brazil

•Mbledhja e 17te e Federates Ballkanike te Laboratoreve Klinike ne Oher, Maqedoni, 16-19 Shtator 2009

•Kongresi Europian i 18-te i Kimise Klinike dhe Mjekesise Laboratorike, Innsbruck ,Austri 7-11 Qershor 2009

•Mbledhja e 18te e Federates Ballkanike te Laboratoreve Klinike ne Tirane, 22-25 Shtator,2010

•Salzburg Weill Cornell Seminar per semundjet infektive Salzburg ,Austria 6-12 Qershor 2010

•Mbledhja e 5te Nderkombetare e pervitshme Instituti Alb-Shkenca Tirane, Shqiperi 2-6 Shtator 2010

•Mbledhja e 6te Nderkombetare e pervitshme Instituti Alb-Shkenca Tirane, Shqiperi 1-4 Shtator 2011

•Konferenca e pare per IVF dhe Gjinekologjine ne Spitalin Amerikan, Tirane,Shqiperi, 12 nentor 2011

•Konferenca Kombetare e Imunologjise Tirane, Shqiperi Nentor 2011

•Konferenca Kombetare e infeksioneve seksualisht te transmetueshme Tirane, Shqiperi Dhjetor 2011

•Mbledhja e 20te e Federates Ballkanike te Laboratoreve Klinike ne Beograd, Serbi 21-22 Shtator -2012,si relatore.

•Nentor –Dhjetor 2012 „Bazat e menaxhimit te shendetit“ trajnim 6 javor nga ISSAT.

•Janar 2013 Organizatore e kongresit te nutricionit: „Afektimi i organizmit nga ushqimet baze“

•Janar 2013 „Akreditimi me ISO 15189 na ESYD i Laboratorit klinik te Spitalit Amerikan“ si moderatore

•Maj 2013 „Konferenca kombetare ne neuropediatri „ Tirane -Shqiperi

•Maj 2013 „Kongresi nderkombetar i Obstetri-Gjinekologjise „Tirane –Shqiperi

•Qershor 2013 „Forumi per intolerancat ushqimore“ nga Akademia Nderkombetare e Nutricionit Klinik, Rome –Itali

•Shkurt 2014 Organizatore e kongresit te nutricionit: „Reagimi i organizmit ndaj ushqimeve baze, faktoret nutricionale shperthyes ne mohen pediatrike dhe sindromi autik“

•Maj 2015, „Kongresi i parë Multidisplinor Mjekësor Ndërkombëtar nga Spitali Amerikan“, prezantim: „Standartizimi i laboratorit sipas ISO 15189:2012“

•Qershor 2015, „Nutrigjenetika e sportit“, Akademia Nderkombetare e Nutricionit,Rome,Itali

•Qershor 2015, „Kongresi Europian ne biokimi per biomarkerat ne pre-eklampsi“, Paris,France

More Doctors From: ,

Dr. Irena Marku (Haxhiu)

Dr. Irena Marku (Haxhiu)

Mjek Laboratori
Dr. Luljeta Marku

Dr. Luljeta Marku

Mjek Laboratori
Dr. Brunilda Hyseni

Dr. Brunilda Hyseni

Mjek Laboratori