Dr. Altin Papa

Dr. Altin Papa

EKPERIENCAT E PUNES

15.04.2015 e ne vazhdim – Anestezist-Reanimator ne Spitalin Amerikan

Korrik 2015 e ne vazhdim – Mjek Vullnetar si Anestezist-Reanimator Q.S.U.T Qendra Spitalore Universitare ”Nene Tereza” Tirane, Albania Mjek vullnetar ne sherbimin e Anestezi –Reanimacionit duke u angazhuar kryesisht ne reanimacionin e pergjithshem dhe ne reanimacionin e kardio-kirurgjise

Shkurt 2013-Shtator 2015 – Mjek roje ne Spitalin IKEDA, Mjek roje ne spitalin IKEDA ne repartin e reanimacionit.

28.03.2011 – 14.04.2015 – Mjek Rezident Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza” Tirane ,Albania

Mjek specializant ne sherbimin e Anestezi-Reanimacionit

09.07.2013 – 09.07.2014 – Mjek vullnetar ne reanimacionin e spitalit infektiv, Spitali Infektiv, Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza” Tirane, Albania. Mjek vullnetar ne reanimacionin e spitalit infektiv jashte programit te ciklit te specializimit

Shtator 2007- Shtator 2011 – Mjek vullnetar si mjek ne urgjence, Spitali “Petro Nako” Sarande , Albania

Mjek vullnetar ne sherbimin e urgjences duke , Mbuluar sherbimin e mjekut te rojes, Kryer vizita te rasteve urgjente ne banese, Kryer transferimin e pacienteve me autoambulance per ne spitale te tjera

01.12.2006 – 30.6.2011 – Mjek i pergjithshem, Qendra shendetsore “Dhiver” Sarande , Albania

Mjek i pergjithshem ne kete qender ku kryeja : Vizitat ambulatore te pacienteve te qenres, Depistimin e populates, Konsultorin e gruas dhe femijes

EDUCATION

28.03.2011 – 14.04.2015 – Specializim 4 vjecar per Anestezi-Reanimacion, Fakulteti i Mjekesise, Universiteti i Mjekesise, Tirane ,Albania . Diplomuar si mjek Anestezist-Reanimator me 14.04.2015 dhe licensuar nga urdhri i mjekut per ushtrimin e profesionit mjek Anestezist-Reanimator. Formim i plote ne Anestezi-Reanimacion me kryerjen e cikleve te ndryshme brenda sherbimit ne profile te ndryshme si: kirurgji kardiake , kirurgji torakale, kirurgji urologenitale , kirurgji infantile, kirurgji obsentrike gjinekologjike, neuro kirurgji, kirurgji abdominale ,general ICU

Tetor 2000 – Korrik 2006 – Mjekesi e Pergjithshme, Fakulteti iMjekesise , Universiteti I Tiranes , Tirane ,Albania Diplomuar si mjek i pergjithshem me 28.07.2006 . Anetar prej 10. 09.2006 i Urdherit te Mjekeve te Shqiperise qe licensuar prej tij per ushtrimin e profesionit te mjekut.

Shtator 1996 – Qershor2000 – Gjimnaz i Pergjithshem, Gjimnazi i Pergjithshem “Hasan Tahsini” Sarande ,Albania

Presentations

· Balkan states anaesthesia days-II: Clinical approach to ANTI-NMDA-Receptor Encephalitis in Albanian patient. 16.05.2015 Tirana ,Albania

· Kursi I III I CEEA “Terapia intensive, urgjenca mjekesore, gjaku dhe transfuzioni I gjakut” Tirane 11-12.12.2015

· Konferenca kombetare e shoqates shqiptare te infektivologjise “Infeksionet oportuniste dhe infeksionet tek subjektet e imunokompromentuara”Tirane 07.11.2015

· 24 ͭ ͪ Seminar praktik i menaxhimit te specializuar te rrugeve ajrore – Hellenic Airway Management society 13-14.06.2015 Athens, Greece

· Balkan states anaesthesia days-II 15-18 May Tirana, Albania“Current topic in anaesthesia and intensive care

· Airway Management workshop during Balkan states anaesthesia days-II 17.05. 2015 Tirana, Albania

· Refresher courses in Anaesthesiology of six cycles of Committee for the European Education in Anaesthesiology ( CEEA ) 12.12.2014 Tirana, Albania

· Workshop “Anestezia trunkale dhe pleksiale per interventet ne anesite e siperme dhe te poshtme”- 24-25.10.2014 Spitali SALUS Tirana, Albania

· Konferenca e XIII e anestezisteve dhe reanimatoreve te shqiperise 10-11.10.2014 Tirana , Albania

· Konferenca e pare e shoqates se Toksikologeve shqiptar “ALBTOX”- “Trajtimi multi disiplinar i abuzimit me drogat dhe alkoolin” 21.03.2014 Tirana, Albania

· Acute respiratory failure organized by: Medical University of Tirana A.O San Gerardo, University of Milan Bicocca, Monza Italy 8-9.11.2013 Tirana, Albania

· XII Albanian Society of Anesthesists and Intensivist national conference “Anesthesia, Intensive care, Emergency, Polytrauma and Pain” 19-20.04.2013 Tirana, Albania

· Refresher courses in Anaesthesiology of six cycles of Committee for the European Education in Anaesthesiology ( CEEA ) 10.03.2012 Tirana, Albania

· Konferenca e 20 kirurgjikale Shqipetare 26.10.2011 Tirana, Albania

· Sevoflurani dhe perdorimet e tij ne praktiken klinike 15.10.2011 Tirana, Albania

· XI Albanian Society of Anesthesists and Intensivist national conference “Anesthesia, Intensive care, Emergency, Polytrauma and Pain” 18-19.03.2011 Tirana, Albania

More Doctors From: ,

Dr. Edvin Bekteshi

Dr. Edvin Bekteshi

Aneztesist - Reanimator
Dr. Blerim Arapi

Dr. Blerim Arapi

Aneztesist - Reanimator
Dr. Enton Bregasi

Dr. Enton Bregasi

Aneztesist - Reanimator
Dr. Avni Koçi

Dr. Avni Koçi

Aneztesist - Reanimator
Dr. Asead Avdyli

Dr. Asead Avdyli

Aneztesist - Reanimator
Dr. Mustafa Bajraktari

Dr. Mustafa Bajraktari

Aneztesist - Reanimator
Dr. Roland Kaza

Dr. Roland Kaza

Aneztesist - Reanimator
Dr. Anisa Bako

Dr. Anisa Bako

Aneztesist - Reanimator
Dr. Jonida Peci Shehaj

Dr. Jonida Peci Shehaj

Aneztesist - Reanimator
Dr. Rinard Kortoci

Dr. Rinard Kortoci

Aneztesist - Reanimator
Dr. Gentian Huti

Dr. Gentian Huti

Aneztesist - Reanimator
Dr. Marjeta Bilaj (Miraka)

Dr. Marjeta Bilaj (Miraka)

Aneztesist - Reanimator