Dr. Arben Dhima

Dr. Arben Dhima

Mjek Nuklear dhe Radiolog
Sektori Mjekesi Nukleare
Spitali Amerikan dhe Universitar “Nene Teresa”

Edukimi

1. Korrik 1994 Diplloma ne Mjeksi te Pergjitheshme ,Fakulteti I Mjekesise se Per-gjotheshme 2. 1997-2001 Specializimi ne radiologji,ne Qendren Spitalore Universitare “Nene Teresa”, diploma Radiolog

3. Mars 2001- Shtator 2001 kurs trajnimi ne “total body CT” in “Policlinico Di Bari“ Itali me mbi 2000 CT ne fushen e abdomenit, ne uregjencen abdominale dhe oncologji, stadifikim dhe ristadifikim, 900 ore diskutim bord I radiologjise kryesisht total body CT.

4. 2005 17 prill – 17 korrik kus trajnimi ne mjeksine nukleare ne Universitetin Sacro Cuore Unita-Policlinico Gemelli, kryesisht ne shintigrafine e tiroides, kockave, renale dhe SPECT CT ,kjo e fundit ne stadifikimin dhe planifikim per trajtim I tumoreve neuroendocrine dhe carcinoma e mirediferencuar e tiroides .

5. 2003-2004 Master .

6. 2007 kurs trajnimi per mjeksi nukleare ne QU “Nere Teresa” bashkpunim me IFB Tirane . 7. 2008-2009 nje vit specializim ne shintigrafine konvecionale shintigrafia renale , tiroide, kockore ,SPEC/TCTdhePET/CT oncologji. Innsbruck University Medical Center ,Austria. Tumor bord radiologji –mjekesi nukleare me mbi 420 ore, dhe mbi 200 ore edukimi mjeksor ,ne te dy departamentet, kryesisht oncologji . Po keshtu Tumor bord ne oncologjine e Hepar ( diskutim ne trajtim dhe ndjekje te HCC me yttrium 90) dhe tumoreve neuroendocrine me lutetium 177 , pancres , kolon etj mbi 200 ore me gastroenterologe,radioterapefte, oncolog, kirurg, gjeneticiene , radiolog, mjek nukleare . Mbi 4000 raste PET CT me FDG , 18 F-coline dhe Ga68 dota Toc , Dota-Tate ne tumoret neuroendocrine .

8. Gusht 2010 specializim nje mujor ne trajtimin e cancerit te tiroides Innsbruck .

9. Shtator 2012 , specializim nje mujor ne Rome , thyroid cancer treatment and SPECT/CT.

10. Tetor 2013 annual congress nuclear medicine lion .

11. Tetor 2015, annual congres nuklear medicine , Hamburg

12. Tetor 2016 , annual congres nuklear medicine , Barcelona

Community service

1994-1996 mjek I pergjithshem ne spitalin e Vlores.
2001-2007 radiolog kryesisht me CT abdomen,thorax,neuroradiology, Diagnostic Medical Center “Medicare“.
2007 mjek nuclear ne qendren spitalore nene tereza, deri ne 2016 , me status si mjek dhe shef I QMB . Aktualisht ne spitalin amerikan si mjek nuclear dhe radiolog .