Dr. Behar Tocilla

Dr. Behar Tocilla

Edukimi

* Prill 2011 – prill 2015 Specializim afatgjate ne Radiologji ne Qendren Spitalore Universitare Nene Tereza ne Tirane.

* 2004-2010 Studimet e larta ne Fakultetin e Mjekesise te Universitetit te Tiranes si Mjek i Pergjithshem

* 1999-2004 Shkolla e mesme profesionale pyjore “Kole Margjini” Shkoder.

Eksperienca profesionale

* Shtator 2010 – prill 2011 Mjek i Pergjithshem ne qendren e dializes prane Spitalit Amerikan.

* Tetor 2011- korrik 2013 part time si mjek pune ne Kompanite e ndertimit AKTOR dhe COPRI_AKTOR

* Viti akademik 2012-2013 pedagog i jashtem ne universitet private ”Vitrina ” dhe ”Kristal”.

* Viti akademik 2016-2017 e ne vazhdim pedagog i jashtem ne Fakultetin e Shkencave Mjekesore Teknike te ”Universitetit te Mjekesise”

Konferenca dhe trajnime

* Pjesemarres ne te gjitha konferencat e Shoqatave Shqipetare te Radiologjise, Neurologjise ,Neurokirurgjise dhe Kirurgjise.

* Pjesemarres ne disa konferenca nderkombetare

* Pjesemarres i disa konferencave te Mjekesise se Familjes

Publikime

* Autor dhe bashkeautor i disa punimeve ne konferencat kombetare

* Bashkeautor i pershtatjes”Anamneza dhe ekzaminimi objektiv me nje veshtrim”

* Anetar i Shoqates Shqipetare te Radiologjise dhe i Shoqates Europiane te Radiologjise “ESR”