Tel. 042 35 75 35                Shqip  |  English

Dr. Esmeralda Angjeli

Dr. Esmeralda Angjeli

Edukimi:

2002 – 2009 Fakulteti Mjekësisë, profili Mjekësi e Përgjithshme, Tiranë.
Diplomë nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja për gjuhën angleze.

Trajnime dhe Kualifikime:

Çertifikatë nga “ Physical examinations Neurology ” për Seminarin mbi Ekzaminime në Neurologji.
Çertifikatë për pjesëmarrje në Konferencën e 14-të Mediko Kirurgjikale.
Çertifikatë për pjesëmarrje në Konferencën e 14-të ORL.
Perfundim stazhi pranë Poliklinikës Nr 9 Tiranë.

Mjekë të tjerë: 

Dr. FACS. Charles Linderman

Dr. FACS. Charles Linderman

[:sq]Mjek/e i Përgjithshëm[:en]General Doctor[:]
Dr. Urim Shehu

Dr. Urim Shehu

[:sq]Mjek/e i Përgjithshëm[:en]General Doctor[:]
Dr. Redrina Kosta

Dr. Redrina Kosta

[:sq]Mjek/e i Përgjithshëm[:en]General Doctor[:]
Dr. Ermira Zharri

Dr. Ermira Zharri

[:sq]Mjek/e i Përgjithshëm[:en]General Doctor[:]
Dr. Besnik Filaj

Dr. Besnik Filaj

[:sq]Mjek/e i Përgjithshëm[:en]General Doctor[:]