Dr. Esmeralda Angjeli

Dr. Esmeralda Angjeli

Edukimi:

2002 – 2009 Fakulteti Mjekësisë, profili Mjekësi e Përgjithshme, Tiranë.
Diplomë nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja për gjuhën angleze.

Trajnime dhe Kualifikime:

Çertifikatë nga “ Physical examinations Neurology ” për Seminarin mbi Ekzaminime në Neurologji.
Çertifikatë për pjesëmarrje në Konferencën e 14-të Mediko Kirurgjikale.
Çertifikatë për pjesëmarrje në Konferencën e 14-të ORL.
Perfundim stazhi pranë Poliklinikës Nr 9 Tiranë.

More Doctors From: ,

Dr. FACS. Charles Linderman

Dr. FACS. Charles Linderman

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Urim Shehu

Dr. Urim Shehu

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Redrina Kosta

Dr. Redrina Kosta

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Ermira Zharri

Dr. Ermira Zharri

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Besnik Filaj

Dr. Besnik Filaj

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Olsiva Peçi

Dr. Olsiva Peçi

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Aurora Likani

Dr. Aurora Likani

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Kaltra Luku

Dr. Kaltra Luku

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Vangjush Lekgjika

Dr. Vangjush Lekgjika

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Almenda Zaka

Dr. Almenda Zaka

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Areti Pojani

Dr. Areti Pojani

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Monika Novaku

Dr. Monika Novaku

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Valbona Isufaj

Dr. Valbona Isufaj

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Klodian Hyka

Dr. Klodian Hyka

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Armando Rroshi

Dr. Armando Rroshi

Mjek i Përgjithshëm