Dr. Irena Savo

Dr. Irena Savo

Dermatologe

Edukimi

1996-2002 Studime në Fakultetin e Mjekësisë, Universitetii Tiranës, Dega “Mjekësi e përgjithshme”. Diplomuar me mesatare të notave në 6 vite 9.6.

2004 – Ekuivalentimi i diplomës në Greqi me vlerësimin “shumë mirë”–DIKATSA, Athinë.

2011 e në vazhdim – Në proces te mbojtjes së titullit Doktor Shkencash me temën: Prevalenca e Acne vulgaris dhe impakti psiko-social në adoleshentët e Tiranes.

2008-2009 Specializim pasuniversitar në klinikën e Mjekësisë Interne pranë Spitalit të Përgjithshëm të Janinës-Greqi, si pjesë e programit të Specializimit në fushën e Dermatologjisë.

2005-2008 Specializim pasuniversitar pranë Fakultetit të Mjekësisë, Universiteti i Tiranës, dega Dermato-Venerologji. Diplomuar me notën përfundimtare 10.

Eksperienca ne Pune

2011-Mjeke Dermato-Venerologe ne Spitalin Amerikan Mjeke Dermatologe ne Kliniken Dermo-estetike “Vivia”

2010-Mjeke dermatologe në Universal Hospital Tirana.

2005-2008 dhe 2009–2010-Pedagoge në lëndën “Mjekësi Klinike”, pranë Fakultetit të Stomatologjisë, Universiteti UFO.

2008-2009-Mjeke specializante në klinikën e Mjekësisë Interne pranë Spitalit të Përgjithshëm të Janinës.

2005-2008-Mjeke specializante në klinikën e Dermato-Venerologjisë, qendra spitalore Universitare “Nënë Tereza”.

2002-2003-Mjeke Familje.

Gjuhë të huaja:

* Gjuha Angleze –Dëshmi TOEFL – 610 pikë.

* Gjuha Frënge – Dëshmi e njohjes së gjuhës nga Fakulteti i gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës.

* Gjuha Greke – Dëshmi e njohjes së gjuhës nga Fakulteti i Greqishtes së Re, Univeristeti Aristotelit, Selanik.

* Gjuha Italiane

Njohuritë në kompjuter:

Njohuri shumë të mira në programet:

• Windows XP,

• Microsoft Word,

• Excel,

• PowerPoint,

• Internet.

Përkthime në literaturën mjekësore:

-Përkthyese e librit “Mjekësia Klinike”, shtëpia botuese UFO (2005).

-Përkthyese e librit ”Sëmundjet infektive”, shtëpia botuese UFO (2006).

Anëtarësime

-Anëtare e EADV- Akademia Europiane e Dermatologjisë dhe Venerologjisë nga viti 2007.

-Anëtare e Shoqatës Nderkombëtare të Dermatoskopisë.

-Anëtare e Shoqatës së Dermatologëve të Shqiperise.

-Anëtare e Urdhrit të Mjekëve në Greqi, nga viti 2004.

-Anëtare e Urdhrit të Mjekëve të Shqiperisë nga viti 2002

Trajnime dhe seminare:

-Tetor 2012, Salzburg, Austri – Salzburg Weill Cornell Seminar Dermatology. Vleresuar per prezantim te shkelqyer te rastit.

-Qershor 2011, Graz, Austri – Melanoma, Dermoscopy and treatment. Trajnim ne kuadrin e projektit “Visit a Center of excellence” organizuar nga EADV (Europian Academy of Dermatology and Venerology).

-Korrik 2009 Vienë, Austri – Summer school of Microbiology organizuar nga EADV (Europian Academy of Dermatology and Venerology) e cila u finalizua me paraqitjen e një “case report”.

-Qershor 2008 Sofie, Bullgari – Summer school of Sexually Transmitted Diseases organizuar nga EADV (Europian Academy of Dermatology and Venerology) e cila u finalizua me paraqitjen e një “case report”.

-13-23 Tetor 2008 Janinë, Greqi – Training program “Health services quality” – 60 orë.

-Korrik 2007 Graz, Austri – Summer school of Dermatopathology, part I, organizuar nga EADV (Europian Academy of Dermatology and Venerology) e cila u finalizua me paraqitjen e një “case report”.

Pjesëmarrje në konferenca kombëtare e ndërkombëtare:

-Kongresi i 4-t Botëror i Dermatoskopisë. Vienna, Austria, Prill 2015.

-12th EADV Spring Symposium. Valencia, Spanje, 5-8 Mars 2015.

-Kongresi 23-te i EADV (Europian Academy of Dermatology and Venerology). Amsterdam, Hollande, 8-12 Tetor 2014.

-9th EADV Spring Symposium, Verona, Itali, Qershor 2012.

-Konferenca e III-të e Dermatologjisë dhe Venerologjisë shqiptare, Dhjetor 2011 Tiranë.

-Kongresi XX i Akademise Europiane te Dermatologjise dhe Venerologjise, Tetor 2011, Lisbon, Portugali.

-Konferenca e II-të e Dermatologjisë dhe Venerologjisë shqiptare, Dhjetor 2010 Tiranë.

-Konferenca e parë e Dermato-Venerologëve Shqipëtarë (me pjesëmarrje ndërkombëtare), Dhjetor 2009 Tiranë.

-Kongresi botëror i shoqatës ndërkombëtare të Dermato-Venerologjisë, ICD 2009, Pragë, Çeki.

-“Zhvillime ne fushën e Dermato-Venerologjisë”– 13-15 mars 2009, Janinë, Greqi.

-Dita e përbashkët shkencore e sëmundjeve infektive – nëntor 2008, Janinë, Greqi.

-Sesioni shkencor i Dermato-Venerologjisë – Dhjetor 2007 Tiranë.

-Bazat e Alergjisë – shtator 2006, Tiranë.

-Konferenca e 13, 15, 16-të Mediko Kirurgjikale – Tiranë.

-“Hot topics” në parandalimin e sëmundjes kardiovaskulare – Janinë, Greqi.

-Spirituality and ethics in Medical Practice – Tiranë, organizuar nga Universiteti Brighton i Britanisë së Madhe.

-Simpoziumi i 18-të shkencor ndëruniversitar– Janinë, Greqi.

– Faktorët e rrezikut në sëmundjen kardiovaskulare – Janinë, Greqi.

-Sëmundjet infektive të Sistemit Respirator – Janinë, Greqi.

-Konferenca IX kombëtare e Gastroenterologjisë dhe hepatologjisë– Mars 2008, Tiranë.

-Punime shkencore dhe Publikime:

Pjesëmarrje aktive në evente shkencore

Savo I., Vasili E, Mishtaku S., Doci Xh. Fractional laser treatment of atrophic acne scars. 25th EADV Congress. Vienna, Austria 28 September-02 October 2016 (poster).

Doçi Xh., Vasili E, Savo I. Sarcoma Kaposi as the first sign of HIV infection in a male patient. 25th EADV Congress. Vienna, Austria 28 September-02 October 2016 (poster).

Savo I. Dermoscopy as an important tool in the diagnosis of solitary angiokeratoma. Kongresi i 4t Botëror i Dermatoskopise. Vienna, Austria, Prill 2015 (poster).

XH. Doçi, A. Sallaku, E. Vasili, S. Xinxo, I. Savo. Trendi epidemiologjik dhe klinik i kancerit të lëkurës jo – melanomë, në Shqipëri në periudhën 2005 – 2013. Konferenca e 7-të kombëtare e Dermato – Venereologjisë, Tiranë, 23 Dhjetor 2015 (PREZANTIM ORAL)

Savo I., Mishtaku S., Jorgaqi E., Doci X. Non-surgical facial rejuvenation procedures. International Medical Congress. Tiranë, 24-25 Prill 2015 ( prezantim oral, referuese).

Mishtaku S., Savo I. Skin resurfacing with Fractional Laser. International Medical Congress. Tiranë, 24-25 Prill 2015 ( prezantim oral).

Savo I., Mishtaku S., Sinani A. Patch-testing as an important tool in the aethiologic diagnosis of Fixed Drug Reaction. 12th EADV Spring Symposium. Valencia, Spain, 5-8 March 2015 (poster).

XH. Doçi, A. Sallaku, I. Savo, E. Vasili, S. Xinxo: Do negative experiences in the past influence on the modification of the behavior towards solar exposure in the youngsters? 24th EADV Congress, Copenhagen, Denmark, PO516. 7 -11 Tetor 2015 (PREZANTIM POSTER).

XH. Doçi, S. Xinxo, A. Sallaku, E. Vasili, I. Savo: Impakti i njohurive për kancerat e lëkurës mbi përdorimin e masave mbrojtëse dhe arsyet që qëndrojnë pas neglizhimit tē sjelljeve mbrojtëse parandaluese; Konferenca e 7 –të ndërkombëtare multidisiplinare mjekësore në specialitete, Elbasan, Qershor 2015 –. Faqe 292-293, ISBN: 978 – 9928 – 114 – 61-7. (PREZANTIM POSTER)

XH. Doçi, I. Savo, S. Xinxo. E. Vasili: Influence of sunburn in the past in the usage of protective behavior towards solar irradation; International Congress in Albania, Tiranë, Qershor 2015 – faqe 66 -67. (PREZANTIM ORAL)

Sinani A, Lico R, Dajci V, Savo I, Bardhi B, Cukani Alia E. Poliosi, a form of “hair vitiligo” in rare medical disease. 23rd EADV Congress. Amsterdam, The Netherlans 8-12 October 2014 (poster).

XH. Doçi, E. Vasili, I. Savo: Knowledge on skin cancers and preventive behavior amongst students. 23rd EADV Congress. Amsterdam, The Netherlans 8-12 October 2014 (poster).

Savo I, Piluri Ziu E. Paneli i trophoalergeneve: nje ekzaminim rutine ne investigimin e Eritemes anulare centrifuge? Konferenca e 5te Kombetare e Shoqates Shqiptare te Dermato-venerologjise. Tirane, Nentor 2013. Prezantim oral, referuese.

XH. Doçi, A. Hatellari, I. Savo:Limfomat primare kutane te qelizave B; Konferenca e 5te Kombetare e Shoqates Shqiptare te Dermato-venerologjise. Tirane, Nentor 2013. Prezantim oral.

Savo I, Vasili E, Sinani A. Sweet Syndrome: presentation of an atypical case. 22nd EADV Annual Congress. Istanbul, Turkey, 2-6 October 2013 (poster).

Vasili E., Shkodrani E., Berdica L., Savo I., Borici S., Cano E. Rosai Dorfman disease (the cutaneous form). 22nd EADV Annual Congress. Istanbul, Turkey, 2-6 October 2013 (poster).

Sinani A., Lico R, Dajci V, Fida M, Dema A, Savo I. Small erythematous macules and infective endocarditits. 21st EADV Annual Congress. Prague, Czech Republic, 27-30 September 2012 (poster).

Savo I., Erekul S., Doci Xh. Sarkoidoza fotosensitive: nje variant i rralle klinik. Konferenca 4-t Kombetare e Shoqates se Dermatologjise dhe Veneroogjise Shqiptare. Tirane, Dhjetor 2012 (prezantim oral).

Savo I, Vasili E, Akritidis N. A case report of febrile maculopapular rash. 9th Spring Symposium of EADV. Italy, Verona, June 2012 (poster).

Savo I, Vasili E, Lico A, Doci X. A case of atrophia maculosa varioliformis cutis. 9th Spring Symposium of EADV. Italy, Verona, June 2012 (poster).

Vasili E, Savo I, Doci X, Bezati B, Cano E. Is Itraconazol the treatment of choice in Microsporum Canis Tinea Capitis?. 9th Spring Symposium of EADV. Italy, Verona, June 2012 (poster).

Doci X, Vasili E, Sallaku A., Savo I. Epidemiology of Melanoma and occupational risk factor in Albania. 9th Spring Symposium of EADV. Italy, Verona, June 2012 (poster).

Sinani A, Lico R, Dajci V, Savo I. Fix drug eruption or discoid lupus erythematosus. 9th Spring Symposium of EADV. Italy, Verona, June 2012 (poster).

Doci X, Vasili E, Savo I. Environmental effects of ozone layer depletion on skin cancer. BENA Istanbul Conference. Turkey, Istanbul, June 2012 (Full paper).

Vaskuliti kutan: sfide diagnostike dhe terapeutike. Konferenca III kombetare vjetore e Dermato-venerologjise. Tirane, Dhjetor 2011. Prezantim oral, Autore e parë dhe Referuese.

Dermatiti seborrhoeik si shenje e pare klinike ne nje pacient te infektuar me HIV. Konferenca III kombetare vjetore e Dermato-venerologjise. Tirane, Dhjetor 2011. Prezantim oral.

Savo I., Doci XH., Jorgaqi E. A case of atenolol-induced Lupus erythematosus- e-poster presentation. 20th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Lisbon, Portugal, 20-24.10.2011 (poster).

Doci Xh., Vasili E., Jorgaqi E., Savo I. Acne Rozacea: A borderline pathology or a single entity?. 20th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Lisbon, Portugal, 20-24.10.2011 (poster).

Eritrodermia si markues i një tumori mediastinal. Dhjetor 2010, Tiranë – Konferenca e II-të e Shoqates se Dermatologjisë dhe Venerologjisë Shqiptare (Prezantim oral, Autore e parë dhe Referuese).

Një rast me antraks kutan. Dhjetor 2009, Tiranë – Konferenca e parë e Dermato-Venerologëve shqipëtarë (me pjesëmarrje ndërkombëtare), Prezantim oral, Autore e parë dhe Referuese.

Efikasiteti i Acidit azelaik 20% krem në trajtimin e hiperpigmentimeve postinflamatore. Dhjetor 2009, Tiranë – Konferenca e parë e Dermato-Venerologëve shqipëtarë (me pjesëmarrje ndërkombëtare), prezantim oral.

Acanthosis nigricans si markues kutan i karcinomës hepatoqelizore. Mars 2008, Tiranë –Konferenca IX kombëtare e Gastroenterologjisë dhe hepatologjisë (Prezantim oral). Botim ne Revistën shqiptare të Gastroenterologjisë dhe hepatologjisë”

A case report of Erythropoietic protoporphyria. May 2008, Athens – 9th Congress of the European Society of Pediatric Dermatology (Poster).

A case report with neurofibromatosis 1 in the pediatric age. May 2008, Athens – 9th Congress of the European Society of Pediatric Dermatology (Poster).

Erythema multiforme coexisting with Hodgkin’s lymphoma. October 2008, Paris – 17-th Congress of the Europian Academy of Dermatology and Venerology (Poster).

A case report with Sarcoidosis. October 2008, Paris – 17-th Congress of the Europian Academy of Dermatology and Venerology (Poster)

Yellow nail syndrome. – Tetor, 2008 Tiranë – Konferenca e 16-të Mediko-Kirurgjikale (prezantim oral, autore dhe referuese).

Paraqitje e një rasti me limfangiomë. Tetor 2007, Tiranë – Konferenca e 15-të Mediko-Kirurgjikale (prezantim oral, autore dhe referuese).

Xanthoma Disseminatum. Dhjetor 2007, Tiranë – Sesion shkencor i Dermato-Venerologjisë (Prezantim oral, Autore dhe Referuese).

Artikuj të publikuar në revista

Publikime Nderkombetare

Vasili E, Savo I, Doci X, Shkodrani E, Ntemoy A. Cutaneous mastocytosis: a case of bullous urticaria pigmentosa. Cutis. 2013 Feb;91(2):70-2.

Piluri Ziu E., Mesonjesi E., Savo I., Bregu B., Zoto M. Atopic dermatitis; to use or not to use the corticosteroids; mother’s dilemma! A case report. Clinical and Translational Allergy 2015, 5(Suppl 1):P9.

XH. Doçi, A. Sallaku, E. Vasili, I. Savo: Awareness on the risk of Ultraviolet Exposure regarding skin cancers and Protective Behavior Among the youngsters in Albania; Journal of International Environmental Application & Science, Qershor 2015 – Volume 10, Issue 2, 2015, ISSN – 1307 – 0428, faqe 211 – 217 (PUBLIKIM)

E. Vasili, XH. Doçi, E. Petrela, I. Savo, E. CANO, B. Bezati: Environmental effects of ozone layer depletion on skin cancer, Journal of Environmental Protection and Ecology, Qershor 2013 – Vol. 14, No 2, page 731 – 741. (PUBLIKIM)

Publikime Kombetare

Vasili E, Savo I. Një rast me Xanthogranulomë Juvenile. Buletini i Shkencave Mjekësore, volumi 39.

XH. Doçi, A. Sallaku, S. Xinxo, E. Vasili, I. Savo, H. Nina: Epidemiologic features of non – melanoma skin cancer in Albania, Albanian Medical Journal, Shtator 2015 – Nu.3-2015. ISSN : 2312-7678, Faqe 76 -82.

More Doctors From: ,

Dr. Amarda Gica

Dr. Amarda Gica

Dermatolog