Dr. Jolanda Nikolla

Dr. Jolanda Nikolla

Eksperienca Pune

2016 e në vazhdim- Spitali Amerikan 3 , Tiranë Pneumologe

2012-2016- Spitali Hygeia,Tirane Pneumologe

2010 – 2012 – Spitali Universitar i Semundjeve te Mushkerive “Sh.Ndroqi” Tirane Specialiste ne Sektorin e Koordinimit te Projekteve.Pjese e Laboratorit te Provave Funksionale Respiratore

2010 – 2012 – Spitali Universitar i Semundjeve te Mushkerive “Sh.Ndroqi” Tirane Pneumologe

2005 – 2009 – Spitali Universitar i Semundjeve te Mushkerive “Sh.Ndroqi” Tirane

Mjeke Specializante

2003 – 2005 – Shërbimi Spitalor Tepelenë Mjeke e Pergjithshme ne Repartin e Urgjences

Edukimi

Mars 2011 – Kolegji Anglez, ROYAL BROMPTON HOSPITAL BOLD “Prevalenca e SPOK ne Shqiperi”

Mars 2012 – CERRAHPASA UNIVERSITY HOSPITAL ISTANBUL MEDICAL SCHOOL Laboratori i Provave Funksionale Respiratore

Qershor 2012 – HERMMES SUMMER SCHOOL EUROPIAN RESPIRATORY SOCIETY, BARCELON SPAIN

Tetor 2016 – American Austrian Foundation, Seminar Update in Pulmonology

Publikime

-Ekspozimi profesional dhe SPOK-u. Dita Boterore e SPOK-ut. 2009. SHOQATA E PNEUMOLOGEVE TE SHQIPERISE. Bashkeautore

-Fiziologjia e anatomise se traktit respirator. Dita boterore e SPIROMETRISE.FUNKSIONI RESPIRATOR. SHOQATA E PNEUMOLOGEVE TE SHQIPERISE. 2010 . Bashkeautore

-Probabilitetet klinike te tromboembolise pulmonare. Tromboembolia Pulmonare 2010 SHOQATA E PNEUMOLOGEVE TE SHQIPERISE. Bashkeautore

-Taktikat e mjekimit te tromboembolise pulmonare. Tromboembolia Pulmonare 2010. SHOQATA E PNEUMOLOGEVE TE SHQIPERISE. Bashkeautore

-Ngjashmeria dhe Ndryshimet ndermjet Astmes dhe SPOK. Dita Boterore e SPOK-ut 2010. SHOQATA E PNEUMOLOGEVE TE SHQIPERISE. Autore – Referuese

-FEV1 preoperator, nje indikator i mire per vleresimin e funksionit pulmonar,pas kirurgjise torakale,ne vitet 2008-2009 ne Shqiperi. Abstrakt. Punim origjinal. Europian Respiratory Journal.Europian Respiratory Society, Shtator 2010. Barcelone – SPANJE , Bashkeautore

-Trajtimi i pneumonive te trajtuara ne komunitet per pacientet qe kerkojne hospitalizim. Trajtimi i infeksioneve te rrugeve te poshtme respiratore. 2011. SHOQATA E PNEUMOLOGEVE TE SHQIPERISE. Bashkeautore

-Faktoret e rriskut dhe parandalimi i pneumonive te fituara ne spital. Trajtimi i infeksioneve te rrugeve te poshtme respiratore. 2011. SHOQATA E PNEUMOLOGEVE TE SHQIPERISE. Bashkeautore

-Pneumonia qe nuk rezorbohet. Trajtimi i infeksioneve te rrugeve te poshtme respiratore 2011. SHOQATA E PNEUMOLOGEVE TE SHQIPERISE. Autore-Referuese

-Trajtimi kirurgjikal ne te semuret me kancer pulmonar.Punim origjinal.MEDICUS Vol- XV (1) Reviste shkencore nderkombetare e Maqedonise Qershor 2011 Bashkeautore

-Korrelimi ndermjet etiologjise,probabilitetit klinik dhe D-dimer ne pacientet me tromboemboli pulmonare te konfirmuar me Angio-CT.Abstrakt – Poster.Shoqata Europiane e Mjekesise Interne, Athine GREQI Tetor 2011.Autore e pare

-D-dimer-i jo gjithmone i domosdoshem ne diagnozen e tromboembolise pulmonare. Abstrakt – Poster (i pranuar) Europian Respiratory Society (ERS) Viene AUSTRI Shtator 2012 .Autore e pare

-Trakeobronkopatia osteokondroplastika. Nje analize 10 vjecare. Abstrakt – Poster Europian Respiratory Society (ERS) Viene+ EFIM – AUSTRI Shtator 2012.Bashkeautore

-Biomarkuesit ne pneumonine e fituar ne komunitet. Abstrakt – Poster Europian Respiratory Society (ERS) Viene – AUSTRI Shtator 2012.Bashkeautore

-Roli dhe aplikimi i fizioterapise ne patologjite pulmonare.Shoqate Shqiptare e Fizioterapisteve.Tirane 8 Dhjetor 2012. Autore-Referuese

-Kanceri Pulmonar . Shoqata Shqiptare e Pneumologeve. 15 Dhjetor,2012 Bashkeautore

-Efektiviteti i biopsisë bronkoskopike në patologjinë tumorale pulmonare. Shoqata Shqiptare e Pneumologeve, Tirane Shkurt 2013. Bashkeautore

-A six month study of pulmonary cancer in Albanian women.Punim origjinal. ISRN Preventive Medicine.Pubmed. Shkurt 2013. Autore e pare

-A case of nickel allergy syndrome with extracutaneous symptoms. EAACI (Akademia Europiane e Allergise dhe Imunologjise Klinike) Qershor 2013. Bashkeautore

-SARKOME PLEURALE TE NJE PACIENTE NJEZET E TETE VJECARE.”Semundjet e Pleures” Autore e pare. Prill 2013, Universiteti Kristal Tirane.

-Metastatic renal carcinoma to the thyroid gland with 18 f-fdg uptake in the thyroid lodge after total thyroidectomy. International congress of biomedical sciences.Tirane ,Maj 2013. Bashkeautore.

-Primary giant mediastinal liposarcoma: Two case reports.Shtator 2013. Poster ERS, Barcelone Spanje. Bashkeautore

-How effective was bronchoscopic biopsy during 2011 in Albania? Poster ERS Shtator 2013 Barcelone Spanje. Bashkeautore

-A young female with pleural sarcoma. A case report. Shoqata e Pneumologeve Austriake (ASP).Tetor 2013 Viene. Poster autore e pare

-Aktiviteti fizik dhe dieta per parandalimin e DM tip2. Kongresi I 2-te kombetar I fizioterapise. Tirane Prrill 2014.Bashkeautore

-Gishta tamburi te lokalizuar vetem ne anesite e poshtme dhe IPF. Autore e pare Kongresi i 6-te mbare kombetar i pneumologjise. Prishtine 10 tetor, 2014

-CPFE nje fenotip i ri. Referuese,Kongresi i 6-te mbare kombetar I pneumologjise. Prishtine 10 tetor,2014

-An unusual case of IPF.A case report. Autore e pare. Konferenca e 22-te mediko-kirurgjikale shqiptare. Nentor 2014, Tirane

-Short term impact of air pollution on asthma and COPD in Tirana during 1 year period. ERS Shtator 2015. Poster. Bashkeautore

Antarsime

Anetare e SHOQATES SHQIPTARE TE PNEUMOLOGEVE

Anetare e URDHERIT TE MJEKUT SHQIPTAR

Anetare e SHOQATES EUROPIANE RESPIRATORE ( ERS )

More Doctors From: ,

Dr. Ardian Qosja

Dr. Ardian Qosja

Pneumolog
Dr. Ardian Jorgji

Dr. Ardian Jorgji

Pneumolog