Dr. Klodian Hyka

Dr. Klodian Hyka

Edukimi dhe trajnimet:

1995 – 1999 Shkolla e mesme publike “ Bektash Sopiku “ – Kutalli

2005 – 2011 Fakulteti i Mjekësisë Tiranë-Shqipëri. Dega Mjekësi e përgjithshme.

Dhjetor 2011- Mars 2012 Trajnim në Spitalin Amerikan në Reanimacion.


Eksperience Pune:

2012- e në vazhdim Mjek Urgjence në Spitalin Amerikan

More Doctors From: ,

Dr. FACS. Charles Linderman

Dr. FACS. Charles Linderman

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Urim Shehu

Dr. Urim Shehu

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Redrina Kosta

Dr. Redrina Kosta

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Ermira Zharri

Dr. Ermira Zharri

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Besnik Filaj

Dr. Besnik Filaj

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Olsiva Peçi

Dr. Olsiva Peçi

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Aurora Likani

Dr. Aurora Likani

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Kaltra Luku

Dr. Kaltra Luku

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Vangjush Lekgjika

Dr. Vangjush Lekgjika

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Esmeralda Angjeli

Dr. Esmeralda Angjeli

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Almenda Zaka

Dr. Almenda Zaka

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Areti Pojani

Dr. Areti Pojani

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Monika Novaku

Dr. Monika Novaku

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Valbona Isufaj

Dr. Valbona Isufaj

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Armando Rroshi

Dr. Armando Rroshi

Mjek i Përgjithshëm