Dr. Monika Novaku

Dr. Monika Novaku

EDUKIMI

1990 – 1998: Shkolla “Koli Gusho ‘ Pogradec

1998 – 1999: Liceu “ Pedagogjik “ vit pregatitor (mesim i gjuhes  rumune)

1999 – 2003: Liceu  “Mihai  Eminescu’ profili “Kimi-Biologji”

2003 – 2009: Fakulteti I Mjeksise dega “Mjekesi e pergjithshme”

EKPERIENCE PUNE

Dhjetor – Shkurt   (2009_2011): Qendra shendetesore “Bucimas’  Pogradec , Mjeke e pergjithshme

Prill 2011 – ne vazhdim:   Spitali Amerikan, Mjeke e pergjithshme

More Doctors From: ,

Dr. FACS. Charles Linderman

Dr. FACS. Charles Linderman

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Urim Shehu

Dr. Urim Shehu

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Redrina Kosta

Dr. Redrina Kosta

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Ermira Zharri

Dr. Ermira Zharri

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Besnik Filaj

Dr. Besnik Filaj

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Olsiva Peçi

Dr. Olsiva Peçi

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Aurora Likani

Dr. Aurora Likani

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Kaltra Luku

Dr. Kaltra Luku

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Vangjush Lekgjika

Dr. Vangjush Lekgjika

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Esmeralda Angjeli

Dr. Esmeralda Angjeli

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Almenda Zaka

Dr. Almenda Zaka

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Areti Pojani

Dr. Areti Pojani

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Valbona Isufaj

Dr. Valbona Isufaj

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Klodian Hyka

Dr. Klodian Hyka

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Armando Rroshi

Dr. Armando Rroshi

Mjek i Përgjithshëm