Tel. 042 35 75 35                Shqip  |  English

Dr. Shk. Nereida Ulqini Xhabija

Dr. Shk. Nereida Ulqini Xhabija

Formimi dhe edukimi:

1994 Diplomuar me titullin « Mjeke e Përgjithshme », prane Fakultetit te Mjekësisë Universiteti i Tiranës.

1996-1999 Specializim postuniversitar ne degen e Kardiologjisë, pranë klinikes së parë kardiologjike, QSU “Nënë Tereza”.

1999 Diplomë Specializimi Pasuniversitar me titullin « Mjeke Specialiste, Kardiologe »

2000-2001 Specializim për eko zemre pranë laboratorit te Ekokardiografise ne Azienda Ospedaliere San-Antonio, Padova, Italy (Grant i fituar nga European Society of Cardiology for training leaders in echocardiography).

2002 Specializim i thelluar për përdorimin e ekokardiografisë transtorakale doppler dhe kryesisht ekos transezofageale gjatë procedurave intervencionuese dhe kirurgjisë kardiake, pranë Qendrës Spitalore Universitare Bichat-Claude Bernard, Paris, Francë.

2001-2003 Diplomë e Studimeve të Thelluara Pasuniversitare (Master), në Kardiologji

2007 Seminaret e Kardiologjisë, (Salzburg Weill Cornell Seminares ), Austri

2008 Specializim i shkurtër per eko kardiake 3-D ne King’s College Hospital,
Londer (update cardiology live teaching course, organizuar nga
British Society of Echocardiography).

2010 Seminaret e Imazherisë Kardiake, Salzburg, Austri

2015 Diplomë “Doktore Shkencash” me pikët maksimale pranë departamentit të imazherisë së avancuar.

Eksperienca profesionale:

1996 –1999 Mjeke ordinatore, pranë Klinikës së parë të Kardiologjisë, Qendra Spitalore Universitare « Nënë Tereza », Tiranë.

2000-2007 Mjeke kardiologe specialiste dhe ekokardiografiste në Laboratorin e Ekokardiografisë, pranë Klinikës së parë të Kardiologjisë.

2007-2011 Kardiologe, pranë Departamentit të Kardiologji/kardiokirurgjise,
pranë Spitalit Amerikan 1, Laprake, Tiranë.
2011-vazhdim Kardiologe, specialiste në fushën e kardiologjisë jo-invazive,
pranë Spitalit Amerikan 2, rr. e Dibrës, Tiranë.

42 publikime dhe prezantime në revista dhe kongrese ndërkombëtare dhe kombëtare, anëtare e bordit shkencor të IMCA, konsulente e disa revistave mjekesore brenda dhe jashtëe vendit..

Professional member of ESC, EACVI dhe EAPC

Gjuhët e huaja : Anglisht, Frëngjisht dhe Italisht

Kontaktet
e-mail: [email protected]

Mjekë të tjerë: 

Dr. Alfred Nona

Dr. Alfred Nona

[:sq]Kardiolog/e[:en]Cardiologist[:]
Dr. Sejdin Meço

Dr. Sejdin Meço

[:sq]Kardiolog/e[:en]Cardiologist[:]
Dr. Indrit Temali

Dr. Indrit Temali

[:sq]Kardiolog/e[:en]Cardiologist[:]
Dr. Bekim Jata

Dr. Bekim Jata

[:sq]Kardiolog/e[:en]Cardiologist[:]
Dr. Edjon Hajro

Dr. Edjon Hajro

[:sq]Kardiolog/e[:en]Cardiologist[:]