Dr. Nertilda Gjoksi (Shushari)

Dr. Nertilda Gjoksi (Shushari)

EDUKIMI

2003 – 2009 MJEKESI E PERGJITHSHME – UNIVERSITETI I TIRANES, FAKULTETI I MJEKESISE, TIRANE

2011 – 2015 SPECIALIZIM – OBSTETRIK – GJINEKOLOGJI – UNIVERSITETI I MJEKESISE – FAKULTETI I MJEKESISE – MATERNITETI “ KOCO GLIOZHENI” – TIRANE, me

PUNESIMI

MJEKE E PERGJITHSHME – QENDRA E KUJDESIT TE GRUAS – GJIROKASTER (2010-2011)

OBSTETER – GJINEKOLOGE – SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK – GJINEKOLOGJIK “KOCO GLIOZHENI” (2015-2016)

OBSTETER – GJINEKOLOGE – SPITALI AMERIKAN 1 – (2016 e ne vazhdim)

TRAJNIME

NE OBSTETRIKE GJINEKOLOGJI

Kongresi i VI Nacional i Mjekesise Perinatale , Tirane 2012

Kongresi i VI i Shoqates Shqiptare te Mjekesise Perinatale , Tirane 2013

Kurs i 4te i avancuar i Ekografise ne obstetrike dhe gjinekologji, Ian Donald School, Tirane 2013

Kongresi i VII i Shoqates Shqiptare te Mjekesise Perinatale , Tirane, 2014

Kursi i 5te i avancuar i Ekografise ne obstetrike dhe gjinekologji, Tirane 2014

Kursi i avancuar i ekografise ne “Depistimi ne trimestrine e pare dhe dyte ne shtatzeni”, Tirane 2014

Kongresi i Ire kombetar i ” Kujdesi Gjate Shtatzenise dhe lindjes”, 2014

NE KUJDESIN PALIATIVE

Promoting leadership and education in palliative care nursing/ELNEC training – Open Society Foundations, Salzburg, Austria (30/11/2014–06/12/2014)

KUJDESI PALIATIVE – seminare trajnimi prane Qendres se Kujdesit Paliative “ Mary Poter”, Korce, 2012 – 2013

BOTIME

“Outcome of twin pregnancies as related to mode of conception” ECPM 2012, 13-16 Qershor 2012, Paris, France.

“The Influence of Parity on the Outcome of Twin pregnancies”, 11th World Congress in Fetal Medicine, 24-28 Qershor 2012, Kos, Greece.

“The Influence of Parity in the Outcome of Twin Pregnancies”, 18th Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, 24-27 Tetor 2013, Viena, Austri.

“The Outcome of Twin Pregnancies related to the Mode of Conception”, 23rd World Congress of European Board College of Obstetrics and Gynecology, Glasgow. Scotland, Maj 2014.

“The Outcome of twin pregnancies according to the mode of delivery”; Kongresi II i Obstetrike Gjinekologjise Kosove, 19-20 Shtator 2014.

Lindja vaginale vs s/c tek shtatzenite binjake sipas menyres se konceptimit – Revista zyrtare e kongresit te VI te mjekesise perinatale

“Crregullimet hypertensive te shtatzenise” – Protokollet Klinike Perinatale Kombetare – 2012

More Doctors From: ,

Dr. Ana Sula

Dr. Ana Sula

Obstetër Gjinekolog
Dr. Juxhin Gjoshe

Dr. Juxhin Gjoshe

Obstetër Gjinekolog
Dr. Jonela Lulo

Dr. Jonela Lulo

Obstetër Gjinekolog
Dr. Denisa Bajraktari (Hajderi)

Dr. Denisa Bajraktari (Hajderi)

Obstetër Gjinekolog
Dr. Zef Delija

Dr. Zef Delija

Obstetër Gjinekolog
Dr. Elton N. Peçi

Dr. Elton N. Peçi

Obstetër Gjinekolog
Dr. Dritan Subashi

Dr. Dritan Subashi

Obstetër Gjinekolog
Dr. Aferdita Kruja

Dr. Aferdita Kruja

Obstetër Gjinekolog
Dr. Genc Kabili

Dr. Genc Kabili

Obstetër Gjinekolog
Dr. Christos Maroudis

Dr. Christos Maroudis

Obstetër Gjinekolog
Dr. Rustem Celami

Dr. Rustem Celami

Obstetër Gjinekolog