Dr. Shk. Nereida Ulqini Xhabija

Dr. Shk. Nereida Ulqini Xhabija

Formimi dhe edukimi:

1994 Diplomuar me titullin « Mjeke e Përgjithshme », prane Fakultetit te Mjekësisë Universiteti i Tiranës.

1996-1999 Specializim postuniversitar ne degen e Kardiologjisë, pranë klinikes së parë kardiologjike, QSU “Nënë Tereza”.

1999 Diplomë Specializimi Pasuniversitar me titullin « Mjeke Specialiste, Kardiologe »

2000-2001 Specializim për eko zemre pranë laboratorit te Ekokardiografise ne Azienda Ospedaliere San-Antonio, Padova, Italy (Grant i fituar nga European Society of Cardiology for training leaders in echocardiography).

2002 Specializim i thelluar për përdorimin e ekokardiografisë transtorakale doppler dhe kryesisht ekos transezofageale gjatë procedurave intervencionuese dhe kirurgjisë kardiake, pranë Qendrës Spitalore Universitare Bichat-Claude Bernard, Paris, Francë.

2001-2003 Diplomë e Studimeve të Thelluara Pasuniversitare (Master), në Kardiologji

2007 Seminaret e Kardiologjisë, (Salzburg Weill Cornell Seminares ), Austri

2008 Specializim i shkurtër per eko kardiake 3-D ne King’s College Hospital,
Londer (update cardiology live teaching course, organizuar nga
British Society of Echocardiography).

2010 Seminaret e Imazherisë Kardiake, Salzburg, Austri

2015 Diplomë “Doktore Shkencash” me pikët maksimale pranë departamentit të imazherisë së avancuar.

Eksperienca profesionale:

1996 –1999 Mjeke ordinatore, pranë Klinikës së parë të Kardiologjisë, Qendra Spitalore Universitare « Nënë Tereza », Tiranë.

2000-2007 Mjeke kardiologe specialiste dhe ekokardiografiste në Laboratorin e Ekokardiografisë, pranë Klinikës së parë të Kardiologjisë.

2007-2011 Kardiologe, pranë Departamentit të Kardiologji/kardiokirurgjise,
pranë Spitalit Amerikan 1, Laprake, Tiranë.
2011-vazhdim Kardiologe, specialiste në fushën e kardiologjisë jo-invazive,
pranë Spitalit Amerikan 2, rr. e Dibrës, Tiranë.

42 publikime dhe prezantime në revista dhe kongrese ndërkombëtare dhe kombëtare, anëtare e bordit shkencor të IMCA, konsulente e disa revistave mjekesore brenda dhe jashtëe vendit..

Professional member of ESC, EACVI dhe EAPC

Gjuhët e huaja : Anglisht, Frëngjisht dhe Italisht

Kontaktet
e-mail: [email protected]

More Doctors From: ,

Dr. Sejdin Meço

Dr. Sejdin Meço

Kardiolog
Dr. Indrit Temali

Dr. Indrit Temali

Kardiolog
Dr. Bekim Jata

Dr. Bekim Jata

Kardiolog
Dr. Edjon Hajro

Dr. Edjon Hajro

Kardiolog
Dr. Fatmir Sula

Dr. Fatmir Sula

Kardiolog