Tel. 042 35 75 35                Shqip  |  English

Dr. Valbona Isufaj

Dr. Valbona Isufaj

Edukimi:

2000 – 2004 ” Shkolla e Lartë “ Halim Xhelo, Profili Shkencor, Diplomim
2004- 2010 Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, Mjekësi e Përgjithshme, Graduimi Bachelor

Eksperiencë Pune:

Nëntor 2007 – 2011 Menaxhimi i Cilësisë në Kompaninë e Telekomunikacionit AMC, Departamenti I Menaxhimit të Cilësisë së agjentëve të Marketingut.
2000 -2004 Pune vullnetare në Kishën Katolike “ Arsimimi i Fëmijëve”, Vlorë
2004 – 2005 Punë vullnetare për Fondacionin e Nënë Terezës, Misionares së Kalkutës “ Ndihmë për njërzëit në moshën e tretë”
Shkurt 2011 – tani në vazhdim Mjeke e Përgjithshme në Urgjencë, Spitali Amerikan 1 dhe 2, Tiranë.

Mjekë të tjerë: 

Dr. FACS. Charles Linderman

Dr. FACS. Charles Linderman

[:sq]Mjek/e i Përgjithshëm[:en]General Doctor[:]
Dr. Urim Shehu

Dr. Urim Shehu

[:sq]Mjek/e i Përgjithshëm[:en]General Doctor[:]
Dr. Redrina Kosta

Dr. Redrina Kosta

[:sq]Mjek/e i Përgjithshëm[:en]General Doctor[:]
Dr. Ermira Zharri

Dr. Ermira Zharri

[:sq]Mjek/e i Përgjithshëm[:en]General Doctor[:]
Dr. Besnik Filaj

Dr. Besnik Filaj

[:sq]Mjek/e i Përgjithshëm[:en]General Doctor[:]