Dr. Valbona Isufaj

Dr. Valbona Isufaj

Edukimi:

2000 – 2004 ” Shkolla e Lartë “ Halim Xhelo, Profili Shkencor, Diplomim
2004- 2010 Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë, Mjekësi e Përgjithshme, Graduimi Bachelor

Eksperiencë Pune:

Nëntor 2007 – 2011 Menaxhimi i Cilësisë në Kompaninë e Telekomunikacionit AMC, Departamenti I Menaxhimit të Cilësisë së agjentëve të Marketingut.
2000 -2004 Pune vullnetare në Kishën Katolike “ Arsimimi i Fëmijëve”, Vlorë
2004 – 2005 Punë vullnetare për Fondacionin e Nënë Terezës, Misionares së Kalkutës “ Ndihmë për njërzëit në moshën e tretë”
Shkurt 2011 – tani në vazhdim Mjeke e Përgjithshme në Urgjencë, Spitali Amerikan 1 dhe 2, Tiranë.

More Doctors From: ,

Dr. FACS. Charles Linderman

Dr. FACS. Charles Linderman

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Urim Shehu

Dr. Urim Shehu

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Redrina Kosta

Dr. Redrina Kosta

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Ermira Zharri

Dr. Ermira Zharri

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Besnik Filaj

Dr. Besnik Filaj

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Olsiva Peçi

Dr. Olsiva Peçi

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Aurora Likani

Dr. Aurora Likani

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Kaltra Luku

Dr. Kaltra Luku

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Vangjush Lekgjika

Dr. Vangjush Lekgjika

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Esmeralda Angjeli

Dr. Esmeralda Angjeli

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Almenda Zaka

Dr. Almenda Zaka

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Areti Pojani

Dr. Areti Pojani

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Monika Novaku

Dr. Monika Novaku

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Klodian Hyka

Dr. Klodian Hyka

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Armando Rroshi

Dr. Armando Rroshi

Mjek i Përgjithshëm