Dr. Vangjush Lekgjika

Dr. Vangjush Lekgjika

Edukimi:

1997 – 2001 Shkolla e mesme e përgjithshme “Asim Zeneli”- Gjirokastër.

2001-2002 Kursi mësimor i gjuhës turke, pranë qendrës mësimore të gjuhës Turke në Stamboll.

2002-2008 Studimet e larta pranë “Dokuz Eylül Üniversitesi” (Universiteti Dokuz Eylül) – Departamenti i Mjekësisë, dega Mjekësi.

2008-2009 Kurs pasuniversitar dhe punë kërkimore pranë  “Istanbul Universitesi” (Universiteti i Stambollit) – Departamenti i Mjekësisë, dega Okulistikë.

18-19.03.2011 Pjesëmarrës në Konferencën Kombëtare të “Anestezisë, Kujdesit Intensiv, Urgjencës, Politrauma dhe Dhimbjes” Tiranë.

29-30.04.2011 Pjesëmarrës në “Kongresin e I Mesdhetar të Kancerit” Tiranë.

BLS (Basic Life Support) dhe PALS (Pediatric Advanced Life Support)

Workshop per aftesite mjekesore

Standartizimi I mjeksise laboratorike ne funksion te nje diagnoze

Konferenca e V e sherbimit ambulator Tirane

Urolitiazis ne Shqiperi

Konference e 6 e Sherbimit Ambulator Tirane

Konferenca e 14 e Shoqates pediatrike shqiptare

Trajtimi multidisiplinar i abuzimit me drogat dhe alkoolin

Konferenca e 10-te Kombetare e Dhimbjes

Trajnim per urgjencat organizuar nga Spitali Amerikan

Eksperienca Profesionale:

Korrik – Shtator 2003: Praktikë pune në qendrën shëndetësore të lagjes “18 Shtatori” Gjirokastër.

Korrik – Shtator 2004: Praktikë pune në spitalin “Omer Nishani”, Gjirokastër.

Dhjetor 2008 – shtator 2009: Praktikë pune dhe punë kërkimore në departamentin e okulistikes në Universitetin e Stambollit.

Tetor 2009 – Shkurt 2010: Praktikë pune pranë ambulancës së lagjes “18 shtatori” Gjirokastër.

Maj 2010 – Shkurt 2011: Punësuar si asistent i Dr.Dilek UZER pranë Spitalit Amerikan Tiranë.

Nga Shkurti 2011: Punësuar si mjek urgjence në urgjencën e Spitalin Amerikan II të Tiranës.

More Doctors From: ,

Dr. FACS. Charles Linderman

Dr. FACS. Charles Linderman

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Urim Shehu

Dr. Urim Shehu

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Redrina Kosta

Dr. Redrina Kosta

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Ermira Zharri

Dr. Ermira Zharri

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Besnik Filaj

Dr. Besnik Filaj

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Olsiva Peçi

Dr. Olsiva Peçi

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Aurora Likani

Dr. Aurora Likani

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Kaltra Luku

Dr. Kaltra Luku

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Esmeralda Angjeli

Dr. Esmeralda Angjeli

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Almenda Zaka

Dr. Almenda Zaka

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Areti Pojani

Dr. Areti Pojani

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Monika Novaku

Dr. Monika Novaku

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Valbona Isufaj

Dr. Valbona Isufaj

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Klodian Hyka

Dr. Klodian Hyka

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Armando Rroshi

Dr. Armando Rroshi

Mjek i Përgjithshëm