Prof. Asc. Dr. Perlat Kapisyzi

Prof. Asc. Dr. Perlat Kapisyzi

Edukimi:

1987- 1989 Specializim postuniversitar të sëmundjeve të mushkërive
1980 Diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Universiteti i Tiranës

Eksperienca Profesionale:

2011- 2002 Shef i shërbimit të Sëmundjeve Pulmonare
2011- 2005 Shef i lëndës pranë Fakultetit të Mjekësisë
2011- 1997 Pedagog efektiv në Fakultetin e Mjekësisë
2011- 1989 Pneumolog në spitalin e sëmundjeve të mushkërive
2010 Udhëheqës shkencor i katër disertacioneve 2010 – 2014

1-Vlera e FeNO në diagnozën e sëmundjeve të ndryshme pulmonare
2-Përcaktimi i infeksionit latent tuberkular nëpërmjet gamma interferonit në gjak.
3-Vlera e bronkoskopisë në diagnozën e tuberkulozit bronkial.
4-Karakteristikat epidemiologjike dhe mbijetesa e pacientëve me kancer bronkial sipas klasifikimit të ri TNM.

2010 – 2007 President i Shoqatës së Pneumologëve Shqiptarë
2010 – 2007 Perfaqësuesi Nacional i pneumologëve Shqiptarë në ERS (Shoqata Europiane e pneumologëve) ku për herë të parë Shqipëria ka përfaqësuesin e saj në këtë Shoqatë të rëndësishme.
2010 – 2007 Përfaqësuesi Nacional i pneumologëve Shqiptarë në ACCP (Kolegji Amerikan Torakale) ku Shqiperia deri më sot nuk kishte përfaqësuesin e saj.
2008-2012 Udhëheqës shkencor i disertacionit që do të mbrohet nga Dr. Dhimitër Argjiri
2007 Udhëheqës shkencor i dizertacionit që u mbrojt nga Dr. Ilirjan Mino
2007 Udhëheqës shkencor i dy SHPU të mbrojtura nga Dr Irma Taci dhe Olvis Petre
2007-1999 Sekretar i Shoqatës të Pneumologëve Shqiptarë
2006 Kolegji Amerikan i mjekëve torakal (ACCP) akordon titullin Fellow College Chest Physician [FCCP] që i jepet pneumologëve të cilët kanë kontribut të veçantë kombëtar dhe ndërkombëtar në pneumologji
2005 Udhëheqës shkencor i SHPU-së të mbrojtur nga Dr. Dhimitraq Argjiri
2005 Udhëheqës shkencor i dizertacionit të mbrojtur nga Dr. Anila Aliko
2005 – 2003 Nëndrejtor teknik në spitalin universitar
2001 Titulli Profesor i asociuar
1992 Grada “Doktor i Shkencave Mjekësore” me mbrojtjen e tezës: Hapat diagnostike dhe kombinimi i tyre në diagnozën e versamenteve pleurale
1991 – 1997 Pedagog i jashtëm në Fakultetin e Mjekësisë
1986 – 1980 Mjek i përgjithshëm në rrethin e Mirditës

Kualifikime:

2011 ERS Shkolla e Hipertensionit pulmonar Lausanne
2011 ERS Shkolla për sindromën e apneas në Pragë
2010 Kurs kualifikimi në menaxhimin e institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore Tiranë
2008 ERS Shkollë për trombembolia pulmonare. Piza, Itali
2006 Kurs për “Intervention Bronchoscopy’’ Lille. Francë
2003 E.R.S School. Hungari. Sëmundjet difuze Pulmonare
2000 Program trajnimi në TB Program kontrolli menaxhimi WHO/KNCV. 2- 13 Tetor. Poloni
1999 1-9 prill Metoda hulumtimi mbi sëmundjet e mushkërive. IUATLD, Stamboll
1998 16 – 20 Janar Pjesëmarrje në seminarin e Salzburgut – Cornell Seminar TB në Europën Lindore
1998 Francë, tre javë shkëmbim eksperience.
1996 – 1997 Nëntë muaj specializim në bronkoskopi, spirometri. CT dhe shintigrafi pulmonare në spitalin Katolik Universitar të Leuvenit Belgjik
1995 Dy muaj kualifikim në spitalin Kantonal Universitar të Gjenevës

Metoda diagnostike të reja të futura në Shërbim

Biopsia pleurale tip grep, matja e pH pleural, mbjellja copëzës pleurale të marrë me age-biopsi tip grep për bacilin e TB
Vlerat e kolesterolit në likidin pleural për diagnostikimin e versamentit pleural transudativ
Përcaktimi i gamma interferonit në gjak dhe versament pleural për diagnozën e TB
Përcaktimi i adenozin deaminazes në versamentet pleural
Përcaktimi i proteinës C reaktive në diagnozën e versamenteve pleurale
Nt-pro BNP në diagnozën e versamenteve pleurale dhe pacientëve pulmonar me sëmundje shoqëruese.
Përcaktimi i procalcitoninës në vlerësimin e tipit dhe gravitetit të Pneumonive.

Aktiviteti Shkencor:

Pjesëmarrja në organizimin dhe drejtimin e Post graduate course në nivel ndërkombëtarë

2011 Koordinator dhe kryetar i kursit së specializimit në efuzionet Pleurale Lille Francë. Konferenca Ndërkombetare e IUATLD (Tetor 2011)
2009 Kryetar i kursit ndërkombëtar në Kolegjin Amerikan të mjekëve për problemet e kraharorit , mbi diagnozën e efuzioneve pleurale
2007 Diagnoza e versamenteve pleurale. Kurs pasuniversitar IRS Dubrovnik

Referime si Lektor në aktivitetet Ndërkombëtare

1993 Konferenca e parë Italo – Shqiptare e sëmundjeve pulmonare
1984 – 1993 Të dhënat epidemiologjike të kancerit pulmonar në Shqipëri.
1994 Konferenca e dytë Europiane e Kancerit pulmonar Slloveni
1994 Vlera e analizës dalluese në diagnozën e versamenteve pleurale. Konferenca e sëmundjeve pulmonare Maqedoni
1995 Eozinofilit pulmonare. Konferenca ndërkombetare e sëmundjeve pulmonare difuze dhe granulomatoze. Sremska Kaminica, Novi Sad Vojvodin.
1995 Hapat diagnostike në diagnozën e versamenteve pleurale. Konferenca Shqiptaro Amerikane e pneumologjisë
1996 Kongresi i parë i sëmundjeve malinje Athine Greqi
1996 Eozinofilia pulmonare Journee de Pneumologie Shqipëri-Francë Tiranë
1996 Punksion biopsia në diagnozën e versamenteve pleurale. Konferenca Nderk. Semu. Brend. Athinë.
1998 Kongres i dytë Ndërkom. Ballka. Sëmundje malinje Izmir. Turqi
2000 Tuberkulozi në burgje. Konferenca Ballkanike e Tuberkulozit dhe multirezistencës TBC. Maqedoni
2002 A duhet të zëvendësohet biopsia pleurale nga torakoskopia IUATLD
2003 Mjekimi empirik i pneumonive me sparfloksacinë. Konferenca e 11-të mediko-kirurgjikale Shqiptaro-Amerikane Tiranë.
2003 Sëmundjet pulmonare difuze: Profili etiologjik dhe diagnoza. Hypocrate. Tiranë
2003 Hemisitemi bronkial i djathtë me paraqitje si bronk trakeal. Hypocrate. Tiranë
2003 Vlerat e matjes së reversibilitetit bronkial në diagnozën diferenciale të astmës bronkiale me SPOK. Konferenca e 11-të mediko-kirurgjikale Shqiptaro-Amerikane. Tiranë
2004 Insuficienca respiratore akute. Konferenca Italo – Shqiptare
2006 SPOK sëmundje me shumë komponent – mjekim me shumë komponent. Konferenca e 14-të Mediko-Kirurgjikale Shqiptaro-Amerikane. Tiranë
2007 Vlera diagnostike e matjes së gamma interferonit në gjak në diagnozën e TBC. Konferenca mediko-kirurgjikale
2007 Diagnoza e versamenteve pleurale. International Respiratory School. Kroaci
2008 Kanceri pulmonar. Kongresi internacional i onkologjisë Kosovë
2009 Hapat diagnostik në versamentet pleurale
2009 Insufiçenca respiratore akute
2009 Vlera e Imazherisë konvencionale dhe shintigrafisë në diagnozën e trombembolisë pulmonare/ Konferenca ndërkombëtare e kardiologjisë. Tiranë
2009 Vlera diagnostike e CRP në versamentet pleurale
2010 Vlera e biomarkerve në diagnozën, prognozën dhe trajtimin e pacientëve kompleks. BCLF Tiranë
2011 Hapat diagnostik në diagnozën e versamenteve pleurale. Lille

Lista e Punimeve të prezantuara në aktivitetet ndërkombëtare

2003 Mjekimi i kancerit pulmonar me qeliza jo të vogla. Hypocrate. Tiranë.
2003 Reversibiliteti bronchial në obstruksionin bronchial të dhëna epidemiologjike klinike. Konferenca Shqiptaro Amerikane. Tiranë
2004 Profili etiologjik dhe faktorët prognostikë të hemoptizisë. Paris IUATLD
2006 Keqësimet akute në SPOK, karakteristikat klinike dhe faktorët parashikues së keqësimeve. Kongresi i ERS Mynih
2006 Keqësimet akute në SPOK, karakteristikat klinike dhe faktorët parashikues së keqësimeve. Kongresi i ATS Utah. USA
2007 Të dhëna paraprake të vlerave te gama – interferonit në gjak dhe likid në diagnozën e TB. Simpoziumi i parë botëror i gama – interferonit.Vavcouver. Canada
2007 Vlera e gama interferonit në diagnozën e versamenteve pleurale. Kongresi i ERS Stockholm
2007 Vlera e gama interferonit në gjak në diagnozën e TB. Kongresi i ERS Stockholm
2008 Body mass index si factor rreziku në pacientët me SPOK CHEST
2009 Vlera proteinës C reaktive në diagnozën e versamenteve pleurale. ERS Congress Vienë
2010 Vlera diagnostike e kombinimit të ADA dhe CRP në diagnozën e versamenteve pleurale. ERS Congress, Barcelonë
2011 Shtator Vlera diagnostike e pro BNP në diagnozën e pacientëve me sëmundje shoqëruese. ERS
2011 Përdorimi i vlerave të ndryshme të cut off të niveleve të ADA në diagnozën e versamenteve tuberkulare në vendet me incidence të ndryshme të tuberkulosist ERS

Botime

1989 Sindromi i lobit media. Sëmundje të brendshme
1993 Korrelacioni midis vlerave të CO2 me vlerat e HCO3 , Bex dhe pH në insufiçencën respiratore. L’informatore pneumologico. Itali
1994 Të dhëna epidemiologjike të kancerit pulmonar gjatë viteve 1984-1993 në Shqipëri
Radiology and oncology; Ljubjana Slloveni
1995 Rëndësia e matjes së kolesterolit për diagnozën e versamenteve transudative
2003 Mjekimi empirik i infeksioneve respiratore me sparfloksacinë. Buletini i shkencave mjekësore
2003 Hemoptizia në të semurët me kancer të mushkërisë. Buletini i shkencave mjekësore
2003 Variacioni sezonal i hemoptizisë dhe kohëzgjatjes së tyre. Buletini i shkencave mjekësore
2007 Vaksina e BCG dhe infeksioziteti. Buletini i shkencave mjekësore
2007 HIV dhe TB Buletini i shkencave mjekësore
2004 Insufiçenca respiratore akute. Revista e Sëmundjeve të Mushkërive

Libër:

1995 Versamentet Pleurale. Toena. Monografi
2002 Sëmundja pulmonare obstruktive kronike (SPOK) (bashkautor)
2002 Programi Kombëtar i luftës kundër TB (bashkautor)
2005 Programi Kombëtar i Luftës kundër TB (bashkautor)
2011 Versamentet pleural Hapat Diagnostik Monografi

Referime në aktivitetet Kombëtare

1988 Sindromi i lobit media
1988 Versamenti pleural eozinofilik nga trikiuris trikiura
1990 A jane hijet retikulo nodulare vetëm me natyrë intersticiale?
1991 Edema pulmonare në klinikën e pneumologjisë gjatë vitit 1989
1992 Profili qelizor në diagnozën e versamenteve pleurale
1992 Versamentet pleurale malinje
1994 Egzaminimi bakteriologjik i copëzës pleurale të marrë me age punksion biopsi
1996 Mjekimi i TBC. Seminar i sëmundjeve TBC
1998 Ndotja e ambjentit dhe COPD. Konferenca e parë e shoqatës të mjekëve internist. Tiranë
2000 Hapat diagnostik në diagnozën e versamenteve pleurale. Konferenca e dytë e shoqatës së mjekëve internist. Tiranë
2000 Diabeti dhe infeksionet pulmonare. Konferenca e tretë kombëtare e shoqatës së internistëve shqipëtarë
2001 Anemia në sëmundjet okulte pulmonare. Konferenca e IV-rt kombëtare e Shoqatës Shqiptare të mjekësisë Interne. Tiranë
2002 Tuberkulozi rezistent, taktikat e mjekimit. Parimet themelore të trajtimit të TB. Tiranë
2002 Mjekimi i SPOK. SPOK Tiranë
2002 Karakteristikat epidemiologjike të Kanceri pulmonar në vitet 1897-1992. Konferenca e Parë Mbarë Kombëtare e Pneumologëve Shqipëtarë. Tiranë
2002 Procedurat invasive fibrobronkoskopike. Konferenca e Parë Mbarë Kombëtare e Pneumologëve Shqipëtarë.Tiranë
2002 Mekanizmat kryesor dëmtues të duhanit në mushkëri. Konferenca e Parë Mbarë Kombëtare e Pneumologëve Shqipëtare.Tiranë
2002 Konceptet bashkohore të mjekimit të asthmas. Konferenca e Parë Mbarë Kombëtare e Pneumologëve Shqipëtare. Tiranë
2003 Mjekimi empirik i infeksioneve të rrugëve të poshtme respiratore me sparfloksacinë. Infeksionet respiratore dhe mjekimi i tyre me kinolonë të gjeneracionit të tretë.
2003 Konferenca kombëtare: Dita botërore e SPOK. Taktikat e mjekimit të keqësimeve akute të SPOKU-Tiranë
2003 Infeksionet respiratore në të sëmurët me diabet. Konferenca e sëmundjeve të brendshme. Tiranë
2004 Sëmundjet difuze pulmonare mekanizmat patofiziologjike. Konferenca kombëtare e sëmundjeve të mushkërive Budva
2004 Parimet bazë të mjekimit të pneumonisë së komunitetit. Kosovë
2004 Astma kortikorezistente. Konferenca kombëtare e sëmundjeve të mushkërive Ohër.
2004 Sëmundjet difuze pulmonare – prezantimi i sëmundjeve të rralla. Budva
2004 Mjekimi me oksigjen për kohë të gjatë i të sëmurëve me IRK. Tiranë
2005 Diagnoza imazherike e kancerit pulmonar. Konferenca kombëtare e kancerit pulmonar. Tiranë
2005 Vështrime dhe taktika të reja në SPOK. Sarandë
2005 Grackat diagnostike në pneumologji. Dubrovnik
2005 Pasojat funksionale të ndryshimeve strukturale në astem. Konferenca Synim për kontroll total. Tiranë
2006 Parimet bazë të mjekimit të pneumonive nozokomiale. 30 vjet pneumologji Shqipëtare. Tiranë
2006 Parimet bazë të mjekimit të diagnozës dhe mjekimit të pneumonisë së komunitetit. Takim me mjekët specialistë të spitalit ushtarak dhe pneumologë
2006 Rast klinik: I sëmurë me hemoptizi dhe dhimbje gjoksi. Konferenca e VI kombëtare e mjekësisë interne. Tiranë
2007 SPOK sëmundje multifaktoriale . Sindroma obstruktive
2007 Diagnoza e kancerit pulmonar. Simpozium Tarceva. Tiranë
2008 Mekanizmat patofiziologjik të hipertensionit pulmonar. Hipertensioni pulmonar Tiranë
2008 Mekanizmat patofiziologjik të SPOK. SPOK. Tiranë
2009 Emfizema Pulmonare. SPOK. Durrës
2009 Symbicort Smart ndryshon trajtimin e astmës. Symbicort Smart. Tiranë
2009 Sëmundjet pulmonare të shkaktuara në gratë shtatëzana. Kongresi i parë obsetrik – gjinekologjik. Tiranë
2010 Diagnoza imazherike e Trombembolis pulmonare. TEP. Pogradec
2010 Insuficienca respiratore. Tiranë
2010 Vlera diagnostike prognostike dhe terapeutike e biomorkuesve në paciente kompleks. SPOK Tiranë
2011 Mekanizmat patofiziologjik në astmen bronkiale. Astma bronkiale. Vlorë
2011 Nëntor Mekanizmat patofiziologjik të SPOK. Dita Botërore SPOK. Tiranë

Punime të referuara nga të tjerët si bashkautor

1986 Trombembolia pulmonare në të sëmurët e hospitalizuar 1984-1986
1986 Incidenca e sarkoidozës 1985 – 1986
1987 Diskordancat diagnostike gjatë 1986
1988 Stafilokoksia pulmonare. Të dhëna klinike dhe radiologjike. Konferenca e sëmundjeve të Brendshme
1988 Infeksionet sekondare në të sëmurët me BPOK
1989 Bronkektazia. Të dhëna radiologjike dhe shintigrafike
1990 Të dhëna të përgjithshme të versamenteve pleurale
1993 Të dhëna klinike të BPOK. Konferenca e Parë Italo – Shqiptare
1994 Të dhënat e shintigrafisë perfusionale në të sëmurët me trombemboli pulmonare Maqedoni
1995 Korrelacioni midis të dhënave radiologjike dhe shintigrafike në të sëmurët me trombemboli pulmonare Konferenca Shqiptaro – Amerikane
1998 Të dhënat epidemiologjike të kancerit pulmonar 1994- 1996 në Shqipëri. Izmir, Turqi
2001 Trombembolit pulmonare gjatë anemive drepanocitare. Konferenca e IV-rt Kombëtare e Shoqatës Shqipëtare të Mjekësisë Interne. Tiranë
2001 Tumorët e mediastinit dhe dukuritë hematologjike. Konferenca IV-rt Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Mjekësisë Interne Tiranë
2002 Kanceri pulmonar në vitet 1998 – 2002. Konferenca e Parë Mbarë Kombëtare e Pneumologëve Shqipëtarë. Tiranë
2002 HIV dhe sëmundjet pulmonare. Konferenca e Parë Mbarë Kombëtare e Pneumologëve Shqipëtarë.Tiranë
2002 Kanceri pulmonar dhe Hemoptizia. Konferenca e Parë Mbarë Kombëtare e Pneumologëve Shqipëtarë. Tiranë
2002 Karakteristikat kryesore të TB në Shqipëri. Konferenca e Parë Mbarë Kombëtare e Pneumologëve Shqipëtare.Tiranë
2003 Vaskuliti Granulomatoz Wegener. Konferenca vjetore e Pediatrisë. Tiranë
2003 Të dhëna mbi diagnozën dhe trajtimin e astmës bronkiale. Konferenca mediko kirurgjikale
2003 Profili etiologjik dhe klinik i hemoptizisë. Hypocrate. Tirana
2004 Të dhënat Kliniko-epidemiologjike të IRA. Konferencë: Mjekimi me oksigjen për kohë të gjatë i të sëmurëve me IRK. Tiranë
2004 Kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve të IRA. Konferencë: Mjekimi me oksigjen për kohë të gjatë i të sëmurëve me IRK. Tiranë
2004 Indikacionet e terapisë me oksigjen afatgjatë. Konferencë: Mjekimi me oksigjen për kohë të gjatë i të sëmurëve me IRK. Tiranë
2004 Duhani dhe sëmundjet pulmonare. Konferenca kombëtare SPOK. Ohër
2004 Reversibiliteti bronkial dhe sindroma obstruktive. Konferenca kombëtare SPOK. Ohër
2004 SPOK-u Keqësimet akute. Konferenca kombëtare SPOK. Ohër
2004 Analiza e pyetësorëve të ditës ndërkombëtare të SPOK-ut. Konferenca kombëtare SPOK. Ohër
2005 Grackat diagnostike. Dubrovnik
2005 Të dhënat kliniko-epidemiologjike të pacientëve me SPOK. Konferenca SPOK dëmtimet sistemike. Sarandë
2005 Ndryshimet e hershme të strukturës së funksionit kardiak. Konferenca SPOK dëmtimet sistemike. Sarandë
2006 Studim kliniko-epidemiologjik mbi neoplazite pulmonare malinje. Konferenca 14 mediko-kirurgjikale Shqiptaro-Amerikane. Tiranë
2006 Riakutizimi i SPOK-ut , karakteristikat kliniko-epidemiologjike. Konferenca e VI-të kombëtare e mjekësisë interne. Tiranë
2006 Studim statistikor mbi shtrimet për patologjitë respiratore. Konferenca e VI-të kombëtare e mjekësisë interne. Tiranë
2007 Vlera e gamma interferonit në diagnozën e versamenteve pleurale. Konferenca 15-të mediko kirurgjikale
2007 Prevalenca dhe arsyet e pirjes së duhanit në nxënësit e Pogradecit. Konferenca 15-të mediko-kirurgjikale
2009 Personeli i spitaleve dhe duhani. Konferenca e 2-të e pneumologëve Kosovarë

More Doctors From: ,

Dr. Ardian Qosja

Dr. Ardian Qosja

Pneumolog
Dr. Ardian Jorgji

Dr. Ardian Jorgji

Pneumolog