Prof. Asoc. Dr. Artid Duni

Prof. Asoc. Dr. Artid Duni

EDUKIMI

1982-1986 Shkolla e Mesme e Përgjithshme

1986-1991 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës

1993-1997 Departamenti i Kirurgjisë, Katedra e Ortopedi–Traumatologjisë.

Specializim në Ortopedi –Traumatologji

2003-2004 Departamenti i Kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë

Mbrojtje e titullit “Master Shkencor” në Ortopedi-Traumatologji

2010 Fakulteti i Mjekësisë

Mbrojtje e titullit “Doktor i Shkencave” (vlerësimi 100 pikë)

2016 Universiteti i Mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë

Mbrojtje e titullit “Profesor i Asociuar”

TRAJNIME

1997 Buterworth Hospital, Michigan, USA

Trainim në Ortopedi-Traumatologji, EMS, Urgjenca e Politraumës

1998 Spitali Nr.401 Athinë Greqi

Trainim në Kirurgjinë e Traumës

2003 Spectrum Health Hospital, Michigan, USA

Trainim i Avancuar në Traumat e Baçinit, Kolonës, Ekstremiteteve

EKSPERIENCA PROFESIONALE

1991-1992 Drejtoria e Shëndetit Publik Fier

Mjek i Përgjithshëm

1992-1993 Drejtoria e Shëndetit Publik Kavajë

Mjek i Përgjithshëm

1998 Shërbimi Universitar Ortopedi Traumatologji, Qendra Kombëtare e

Traumës

Kirurg Ortoped-Traumatolog

2004 Mjek Egzaminues i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Shqipëri

2005- 2006 Qendra Kombëtare e Traumës, S.U.Q.U.

Drejtor i Departamentit Urgjencë-Kirurgji-Reanimacion

2006 -2008 Fakulteti i Mjekësisë

Pedagog i jashtëm në Shërbimin Ortopedi-Traumatologji

2008 Fakulteti i Mjekësisë

Pedagog efektiv në Shërbimin Ortopedi-Traumatologji

EKSPERIENCA NË MËSIMDHËNIE

1999 Qendra Kombëtare e Trainimit për Urgjencat Mjekësore, QSUT

“Nënë Tereza”

Instruktor i Traumës

2007 Institucioni Privat Parauniversitar “Medicom”

Hartues i tekstit dhe Pedagog i lëndës Ortopedi-Traumatologji

2008 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës

Pedagog në Shërbimin Ortopedi-Traumatologji, Lektor.

ANËTARËSIME

* SHOQATA SHQIPTARE E MJEKËVE ORTOPEDË-TRAUMATOLOGË

* SHOQATA SHQIPTARE E TRAUMËS

* FEDERATA EUROPIANE E SHOQATAVE TE ORTOPOPEDI-TRAUMATOLOGJISË EFORT

BOTIME-PUBLIKIME

Tekste: Ortopedia dhe Traumatologjia Lokomotore. Kujdesi Infermieror.Tekst për studentët e infermierisë. Mikena, Maqedoni 2006. ISBN: 9989-55-038-7

Publikime dhe prezantime jashtë vendit:

* Chiari osteotomy for acetabular dysplasia in adults. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Athinë 2001;Vol. 52: 68-69.

* Prophylactic use of antibiotics in orthopedic surgery 3rd Balcan Congress of Orthpaedics and Traumatology, Orthopaedics & Traumatology Biennial, Antalya Turkey 2004;48.

* Osteopoikilosis, 3rd Balcan Congress of Orthpaedics and Traumatology, Orthopaedics & Traumatology Biennial, Antalya Turkey 2004;47.

* Iselin disease, 3rd Balcan Congress of Orthpaedics and Traumatology, Orthopaedics & Traumatology Biennial, Antalya Turkey 2004; 39.

* Posterior traumatic shoulder dislocation, 3rd Balcan Congress of Orthpaedics and Traumatology, Orthopaedics & Traumatology Biennial, Antalya Turkey 2004;31.

* DDH in a developing Country. The sixth International Scientific Teleconference “New technologies in Medicine” Saint Petersburg, April

2009; Vol. 4, N.1: 62-64.

* Reliability of the clinical tests in Developmental Dysplasia of the Hip. Bulletin of the International Scientific Surgical Association. 2009; Vol 4, N. 2-3: 15-17.

* Rebuilding the strategy for early diagnosis and management of DDH. Macedonian Journal of Medical Sciences 2009; 2(3): 205-208.

* The change of bone mass in patients treated with oral bisphosphonates after THR. IOF world congress on osteoporosis 2010; Abstract 606.

* Fragility fractures and their treatment. A retrospective review. 11-th Congress of the European Federations of National Orthopedic and Traumatology Associations. Madrid 2010; Poster No. P289. (selected within best e-posters)

* Reduction of late presenting cases and operability for DDH in a developing country. 11-th Congress of the European Federations of National Orthopedic and Traumatology Associations. Madrid 2010; Poster No. P1466.

* Ischemic necrosis in children with DDH treated with “short cast”. 11-th Congress of the European Federations of National Orthopedic and Traumatology Associations. Madrid 2010; Poster No. P1512

* Incidence of dysplastic findings in the first grade relatives of children with developmental hip dysplasia. Medicus 2010; Vol. XIII (1): 291-294.

* The treatment of Achilles tendon rupture: conservative versus percutaneous Ma and Griffith technique – comparative study of 43 cases. 13-th Congress of the European Federations of National Orthopedic and Traumatology Associations. Berlin 2012; Poster No.1762

* Iselin’s Disease – Apophysitis of the Fifth Metatarsal Base: Report of Two Cases. Macedonian Journal of Medical Sciences 2013; 6(4): 437–439.

* Evaluating The Outcome And Benefits Of Screening Strategies For DDH.16-th Congress of the European Federations of National Orthopedic and Traumatology Associations. Prague 2015; Poster No. P500.

* Hallux Valgus Deformities, Correction With SCARF Osteotomy. 16-th Congress of the European Federations of National Orthopedic and Traumatology Associations. Prague 2015; Poster No. P2729

* V. Ruci. A Duni, A. Cake, D. Serani, J. Ruci. Bristow-Latarjet technique. Still a very successful surgery for anterior glenohumeral instability. A forty year one clinic experience. Macedonian Journal of Medical Sciences 2015; http://doi.org/10.3889/oamjms.2015.066 * A. Duni, V. Ruci, J. Ruci. Comparing data from two different areas about screening for DDH. Are our screening strategies still working? Mediterranean Journal of Medical Sciences Vol 2, No 2 (2015) Volume 2, Issue 2, June 2015:19-26

* A Duni, V. Ruci, J. Ruci, E. Dyrmishi. Surgical treatment of DDH. 10 years of slow but steady progress. 17-th Congress of the European Federations of National Orthopedic and Traumatology Associations. Geneve 2016; Poster No. P2138

Publikime dhe referime brenda vendit:

* Trajtimi me fiksator ekstern i frakturave plurifragmentare te kockave diafizare shkaktuar nga armët e zjarrit. Konferenca ndërkombëtare për dëmtimet nga armët e zjarrit. Tiranë 11-12 Shtator 1998

* Luksacioni koksofemoral kongenital. Material didaktik për trainimin e mamive në rrethin e Kurbinit dhe Krujës. Shkurt 1999.

* Rupturat e tendinit të Akilit, problematika dhe rezultatete trajtimit. Konferenca e VIII Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2000.

* Osteotomia Chiari për displazinë acetabulare në të rriturit. Konferenca e IX Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2001.

* Trajtimi kirurgjikal i Pes Equinovarus rezistent sipas teknikës Turco. Kongresi i I i Shoqatës Shqiptare të Ortopedi-Traumatologjisë, Tiranë, Qershor 2002.

* Dëmtimi jatrogjenik i nervit spinal aksesor. Kongresi i I i Shoqatës Shqiptare të Ortopedi-Traumatologjisë, Tiranë, Qershor 2002.

* 600 muskuj, ja çfarë na vë në lëvizje. Revista “Dhimbja” Nr.2 Tiranë Prill 2003

* Dhimbja myofasciale e kokës dhe e qafës. Revista “Dhimbja” Nr.3, Tiranë Maj 2003

* Fizpatologjia e infeksionit pas fiksimit intern të frakturave. Konferenca e XI Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2003

* Talusi vertikal Kongenital. Konferenca e XI Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2003

* Dhimbja e tipit “Fantomë”, incidenca dhe trajtimi. Konferenca e XII Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2004

* Luksacioni posteromedial talocrural pa frakturë. Konferenca e XII Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2004.

* Trajtimi i displazisë në zhvillim të artikulacionit koksofemoral me jastëkun abduktor Becker-Mittelmeyer. Konferenca e XIII Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2005.

* Ku jemi me depistimin dhe tratimin e hershëm të DZHK. Konferenca e XIII Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2005.

* Ndikimi i ambientit operator ne incidencën e infeksionit kirurgjikal në Ortopedi. Konferenca e XIV Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2006.

* Frakturat osteoporotike dhe trajtimi i tyre në SHKUOT. Konferenca e XV Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2007.

* Fraktura e stresit e ramusit pubik inferior në fëmijët. Konferenca e XV Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2007.

* Epidemiologjia e DZHK. Konferenca e XVI Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2008.

* Sinostoza radioulnare proksimale bilaterale. Konferenca e XVI Mediko-Kirurgjikale. Tiranë 2008.

* Ringritja e strategjisë për depistimin dhe trajtimin e hershëm të DZHK. Buletini i Shkencave Mjekësore 2008. Vëll. 39, Nr. 2; 46-53,

* Trajtimi i DZHK nën moshën një vjeç. Buletini i Shkencave Mjekësore 2008; Vëll. 39, Nr. 3; 29-41.

* Prania e ndryshimeve displazike në të afërm të fëmijëve me DZHK. Konferenca e XVII Kirurgjikale. Tiranë 2009.

* Ringritja e strategjisë për depistimin dhe trajtimin e hershëm të DZHK. Buletini i Shkencave Mjekësore 2008; Vëll. 39, Nr. 2; 46-53,

* DZHK në vendin tonë. Buletini i Urdhërit të Mjekëve të Shqipërisë 2009; Vëll.1: 68-74.

* Amputations in Albania during 1955-2003. Epidemiologic data and clinical relevance. Simpozium Shkencor ndërkombëtar. The mechanisms underlied behind phantom limb pain. Tiranë, Korrik 2010.

* Frakturat e kërcirit me defekt indor. Konferenca e I-rë Shqiptaro-Kosovare mbi Diegien, Kirurgjinë Plastike dhe Estetike. Nëntor 2013; Abstrakti 0.21: 66-67.

* Dëmtimi i nervit Ischiadik në endoprotezimin total koksofemoral. Raportim i dy rasteve dhe rishikim i literaturës. Kongresi Ndërkombëtar Mjekësor. Maj 2015.

* The trend of treatment of hip fractures. Tendencies and changes over the last decade. 1st Annual Conference of the Albanian Trauma Association. Abstract book 2015;75.

* A. Duni, V. Ruci, J. Ruci. L. Lazaj, L. Murati, E. Sejati. One decade of femoral neck and trochanteric hip fracture treatment. Are we doing better? Albanian Medical Journal 2015;Vol.4