Prof. Dr. Zamir Shefqet Ndroqi

Prof. Dr. Zamir Shefqet Ndroqi

Kualifikimi

1980- 1983 – Specializim pasuniversitar i Neurologjise ne Fakultetin e Mjekesise, Tirane

1992 – Doktor i Shkencave Mjekesore, Disertacioni me studimin disa vjecar:“Aspekte Epidemiologjike, Klinike dhe Eksperimentale te Ishemise Cerebrale Tranzitore” (472faqe)

– Kualifikim 3-mujor prane Klinikes se Neurologjise, Universiteti I Barit, Itali, 1994, prane Prof. Federico

– Kualifikim per Neuroshkencat ne Salsburg Cornel Seminar Austri, 1994

– Specializim 6-mujor ne Kliniken e Neurologjise“Paul Castagne” dhe ne Kliniken e Neurokirurgjise -Reanimacion – te Spitalit Beaujon, Paris, France,1994-1995, prane Prof. Cambier, Prof. Masson dhe Prof. Rey

– Specializim 3-mujor ne Unitetin e Reanimacionit dhe te Urgjencave Neuro-vaskulare te Sherbimit te Neurologjise te Spitalit Lariboisiere, Paris, France, 1995, prane Prof. Haguenau dhe Prof. Woimant

– Kursi DES – Paris, 1995, prane Prof. Derousne

– Kursi i Trainimit per Sherbimet e Urgjences Mjekesore. (EMS), 2000

Titujt

Specialist Neurolog, 1983 Doktor i Shkencave Mjekesore,

1992 – Nenspecialitet – Reanimacioni Neurologjise, Neurointensivist dhe i Aksidenteve Vaskulare Cerebrale (Stroke)

Eksperiencat e Punës

1971-1979 – Mjek patholog ne repartin e Pathologjise te Spital – Poliklinikes se Rrethit te Pukes

1973-1979 – Drejtor i Spital – Poliklinikes se Rrethit te Pukes

1979-1992 Mjek neurolog ne Kliniken e Neurologjise se QSUT

1992-2016 Shef i Reanimacionit te Sherbimit te Neurologjise te QSUT

Nga 1993 Pedagog i jashtem i lendes se Neurologjise ne Fakultetin e Mjekesise UT

Nga tetor 2016 e ne vijim Neurolog ne Spitalin Amerikan 3

Sherbimi i Neurologjise, Reanimacioni Konferenca Kombetare e Mjekesise Shqiptare – (1986)

Studim 10-vjeçar (1976-1985) “Ishemia Cerebrale Tranzitore” Studim 10-vjeçar (1976-1985) i Semundjeve te Eneve te Gjakut te Trurit (bashkeautor)

Komplikacionet neurologjike te Hipertensionit arterial (bashkeautor), (te botuar)

Nje depistim kliniko-fluorografik i 2800 rasteve ne rrethin e Pukes per tuberkulozin, veset e zemres, hipertensinonin arterial dhe hepatitet kronike, 1978

Metastazat cerebrale gjate tre vjeteve ne Kliniken e Neurologjise ne vitet 1981-1983, 1985

Nje gjendje komatoze nga hematoma epidurale nga mieloma multiple, 1985

Nje rast osteoskleroze me fenomene neurologjike qe simulojne morbus Albert-Shoenberg, 1985

Kolagenozat me simptoma neurologjike inauguarle gjate 5 vjeteve ne Kliniken e Neurologjise, 1980-1984, 1985

Hematomat subdurale kronike ne Kliniken e Neuorologjise ne vitet 1980-1985, 1986

Tre raste me insulte cerebrale nga endokarditi bakterial zbuluar nga aksidenti cerebro-vaskular, 1986

Studim kliniko-anatomik i 260 rasteve me insulte hemorragjike, 1986

Pershkrimi kliniko anatomik i nje rasti me locked-in syndrome, diagnostikuar klinikisht, 1986

Bioritmet dhe influenca e tyre ne hipertensionin arterial dhe insultet cerebrale ne 200 raste, 1987

Influenca e faktoreve metereologjike ne insultet cerebrale te shtruar ne kliniken e neurologjise ne vitet 1980-1985, 1987

Insultet cerebrale gjate gravidances dhe puerperiumit, ne 30 raste, 1987

Nje rast insulti cerebral nga hemokromatoza, 1987 Tumoret cerebrale qe simulojne TIA-n dhe RIND-in, 1988

Ishemia Cerebrale Tranzitore-Kursi i 18-te i Perfeksionimit te Mjekeve te Ballkanit, 1988

Morbus Steel-Richardon- Olsewsky, diskutim i nje rasti klinik, 1988

Korelacioni i simptomave te ishemise cerebrale tranzitore dhe te insultit cerebral, 1989

Prognoza e larget ne 364 te swmure me ishemi cerebrale tranzitore, 1989

Modeli eksperimental i ishemise cerebrale tranzitore, ne lepuj, 1990

Simpozium Nderkombetar mbi Nderveprimin Zemer-Tru, Bolonje, Itali, “Ishemia Cerebrale Tranzitore, studim 13-vjeçar (i botuar), 1990

Aspekte epidemiologjike te ishemise cerebrale tranzitore dhe te insulteve cerebrale nga nje depistim pilot “door to door” ne 5000 banore ne disa zona te Tiranes, 1990

Punime shkencore personale paraqitur ne çdo sesion shkencor (dy ne vit) te organizuar ne rang kombetar nga Katedra e Neuro-psikiatrise, 1981-1990

Studimi “Aspekte epidemiologjike, klinike dhe eksperimentale te Ishemise Cerebrale Tranzitore” (472 faqe), paraqitur per Grade Shkencore, 1992

Studimi “Hiperglicemia dhe Insultet Cerebrale”, paraqitur ne Sesionin e I-re te Shoqates se Neurologeve Shqiptare, 1993

“Trajtimi i insulteve ishemike, hemorragjike, hematomave intracerebrale dhe intubim-ventilimi e respiracioni i drejtuar ne keto pathologji”, referat me mjeket e Klinikes se Neurologjise, 1995

Punimi “Crregullimet e levizjes me origjine vaskulare”, paraqitur ne Sesionin Vjetor te Shoqates se Neurologeve, 1996

“Insultet cerebrale te moshave te reja” referuar ne Kursin e Kualifikimit te Neurologeve, 1997

Punimi “Diseksionet arteriale si shkak i insulteve cerebrale”, paraqitur ne Sesionin Vjetor te Shoqates se Neurologeve,1997

Punimi “Aspekte te ndryshme te demencave” (bashkeautor), paraqitur ne Sesionin Vjetor te Shoqates se Neurologeve, 1998

“Aspekte te demencave”, paraqitur ne Seminarin me Mjeket e Familjes, 1999

Dy raste myoglobinurie paroksistike familiare me turbullime respiratore, 2000

Recension i disertacionit “Studim epidemiologjik-klinik i insulteve iskemike te trurit” te Dr. Agron Islami, 2000

Oponence e disertacionit “Studim epidemiologjik-klinik i insulteve iskemike te trurit” te Dr. Agron Islami, 2000

“Insultet cerebrale te moshave te reja” paraqur ne Kursin e Kualifikimit te Neurologeve, 2001

Dy raste insulti cerebral nga miksoma e atriumit, 2001

Diskutimi i nje rasti klinik me disautonomi e displazi fronto-nazale nga neurokristopati (ndjekur per 10 vjet), 2001

Tromboza venoze cerebrale, studim i 15 rasteve, 2002

Historiku i Reanimacionit te Neurologjise, 2002

Nje leucemie aleukemike debutuar me shenja neurologjike, dhe chloroma, 2003

Morbus Takayashu, nje rast me tromboza karotike bilaterale me infarkt hemorragjik, 2003

Pese raste me SIDA diagnostikuar nga lezionet cerebrale, 2004

Sindromi poliglandular autoimun, diagnostikuar nga turbullimet e vetedijes, diskutim i nje rasti klinik, 2004

Dy raste me Morbus Wilson, diagnostikuar nga simptomat neurologjike qe simulonin gjate nje skleroze te shperndare dhe nje epilepsi me depression, 2005

Morbus Adisson dhe polineuriti inflamator akut demielinizant Guillen-Barre-Landry, diskutim i nje rasti klinik, 2006

Morbus Behcet, diskutimi i nje rasti me komplikacione neurologjike, 2007

Sindromi Sneddon, diskutimi i nje rasti klinik, 2007

Diseksionet e aortes – Diskutim klinik I 5 rasteve debutuar me sindroma neurologjike 2007

Komat jo traumatike, 2008

Nderlikimet e hipertensionit arterial. Aksidentet vaskulare cerebrale hemorragjike, 2008

Gjendjet konfuzionale dhe çrregullimet e vetedijes, 2009

Akromegali dhe hypoparatiroidizem me atake akute dhe encefalopati, diskutim i nje rasti klinik, 2009

Pese raste me insulinoma qe simulonin epilepsy, 2010

Sindromat neurologjike ne artritin rheumatoid dhe lupusin eritematoz sistemik, diskutimi i disa rasteve klinike, 2010

Gjashte raste me pneumotoraks spontan me infarkte cerebrale ne Reanimacionin e Neurologjise, 2011

Studim 5- vjecar mbi statusin epileptik ne Reanimacionin e Neurologjise, 2011

Dhjete raste me tromboemboli pulmonare dhe infarkte cerebrale ne Reanimacionin e Neurologjise, 2012

Studim 5- vjecar mbi hemorragjine subaraknoidale ne Reanimacionin e Neurologjise, 2012

Dy raste me HSA nga MAV bulbar inferior, 2013

Infarkt cerebral me diseksion karotik nga homocistinuria, 2014

Dy raste me eklampsi, me turbullime vetedije dhe ndryshime cerebrale ne imazheri, 2014

TIA me infarkte cerebrale minore nga stenoza karotike postradike, 2015

Infarkt masiv i moshes se re, territori ACM me discit L4, L5, 2015

Dy raste me porfiri akute intermitente, me turbullime vetedije, 2015

Studim epidemiologjik i Stroke, 2015

Pregatitja e Fishes se Urgjences per AVC-te per Mjeket, 2014

Pregatitja e Fishes se Urgjences per AVC-te per Infermieret, 2014

Trainimi i Mjekeve dhe Infermiereve te urgjences per menaxhimin e AVC-ve ne Urgjence, 2014

Referat i Konferences te Telestroke I, 2012

Referat i Konferences te Telestroke II, 2013

Referat i Konferences te Telestroke III, 2014

Konferenca shkencore “Terapia ne Neurologji” – Trajtimi bashkekohor i AVC ishemike, Perpektivat tona (Eksperienca me trombektomine dhe pergatitjet per trombolize), (bashkeautor), 19.12.2015

Udhezuesi mbi aplikimin e trombolizes dhe trombektomise ne Stroke Unit (bashkeautor), 19.12.2015

Te tjera

– Botime te ndryshme ne Buletinin e Shkencave Mjekesore, Punime

Psikoneurologjike, etj.

– Udheheqje te dy diplomave te specializimit pasuniversitar te Neurologjise. Oponence te tekstit te Neurologjise, te artikujve te ndryshem, recensione, perkthim te tekstit te Neurologjise.

– Pjesemarrje ne Kongrese Nderkombetare si “Urgjencat Neurovaskulare”, Paris, 1995; “Acute Stroke Treatment”, Arcachon, France, 1995; “IV European Stroke Conference”, Bordo, France, 1995; “Les neuropathies dysimunitaires”, Paris, 1995; “Journee de Neuropediatrie de la Salpetrie”, Paris, 1995.

– Pjesemarrje ne konferencat mujore te Shoqates Neurologjike Franceze, ne

Konferencat javore te Neurologjise, Salpetrier, Paris (1994-1995).

– Pjesemarrje ne Konferencat neurologjike, neurokirurgjikale dhe te

reanimacionit te Spitaleve “Haydarpasa Numine Hastanesi” dhe “Gerahpasa

Numune Hastanesi” te Stambollit, Turqi, nga 3-18 qershor 1999.

– Pjesemarrje gjate vitit 2000 ne Konferencat mbi Cefalete, Trileptanin,

Diovanin, Alkoolizmin dhe ne Konferencen Mjekesore te “Albanian Health

Fund”

– Pjesemarrje ne Konferencen mbi Ventilimin mekanik ne Reanimacion

(23-24 shkurt 2003)

– Pjesemarrje aktive dhe organizimi nga viti 2001 deri 2016 ne Konferencat e Sherbimit te Neurologjise dhe Neurokirurgjise.

– Pjesemarrje nga viti 2001deri 2016 ne Konferencat e Sherbimeve te Kardiologjise, Reanimacionit, Pneumoftiziatrise, te Urgjencave Mjekesore, Konferencat italo-shqiptare te mjekesise, etj.

– Pjesemarrje ne organizimin e Kongresit te Pare Mbarekombetar te Neuroshkencave, 2016.

More Doctors From: ,

Dr. Ermir Roçi

Dr. Ermir Roçi

Neurolog