Revista Vital

VITAL është botim mjekësor i American Hospital Sh.A. – Spitali Amerikan. VITAL është botim FALAS dhe nuk mund të shitet. Përmbajtja është autentike dhe pronë e Spitalit Amerikan. Ndalohet riprodhimi, përdorimi apo shpërndarja e pa autorizuar e revistës.

Revista Vital 11
Revista Vital 10
revista_vital_9
Revista Vital 8
Revista Vital 7
revista_vital_6
revista_vital_5
revista_vital_4
revista_vital_3
revista_vital_2
revista_vital_1