Nefrologji

Nefrologji

Diagnostikim i sëmundjeve  apo çrregullimeve të veshkave

Çrregullime të traktit urinar  dhe përmbajtjes së urinës

Probleme të shkaktuara  nga hipertensioni

Insuficiencë renale akute ose kronike

Aplikime hemodialize në rastet akute

Biopsi e veshkës

Hemodializë dhe dializë peritoneale

Transplant i veshkave

More Doctors From : Nefrologji