Të reja, informacione mjekësore, publikime, etj.
Shfletoni seksionin e të rejave për tu njohur me aktivitetet e Spitalit Amerikan. Informohuni rreth trendeve më të fundit mjekësore dhe njihuni me publikime të ndryshme.

Na ndiqni në Youtube dhe Facebook



Shërbimi më i mirë për ju!
Në Spitalin Amerikan do të gjeni shërbimin më të mirë.

Urgjenca

Urgjenca e SPITALIT AMERIKAN ofron shërbimi të specializuar dhe në kohën e duhur për pacientët. Menaxhon me sukses të gjitha rastet që paraqiten duke e bërë këtë shërbim një hallkë kryesore të shtyllave të menaxhimit dhe trajtimit të emergjencave me një numër mesatar prej 500 rastesh në muaj.

Check up, kontrolli periodik

CHECK-UP-i është një kontroll i përgjithshëm i shëndetit. Pacienti duhet ta kryejë këtë kontroll të paktën 1 herë në vit. Check-up ka për qëllim zbulimin e shpejtë të sëmundjeve të ndryshme për të siguruar një mjekim efikas në kohën e duhur. Edhe pse nuk keni shqetësime, Check-up bën të mundur zbulimin në kohë të sëmundjeve të ndryshme.

Stafi mjekësor

Stafi mjekësor në Spitalin Amerikan përbëhet nga mjekë shqiptarë dhe të huaj me edukim në universitetet me të njohura, si dhe me një eksperiencë shumëvjeçare në fushën e mjekësisë në vend dhe jashtë. Profesionalizimi dhe përkushtimi i mjekëve në Spitalin Amerikan mundëson për të gjithë pacientët shërbim mjekësor të specializuar në standartet më të larta që ofron mjekësia sot, në vend dhe rajon.

Revista Vital
VITAL është botim mjekësor i American Hospital Sh.A. – Spitali Amerikan. VITAL është botim FALAS dhe nuk mund të shitet. Përmbajtja është autentike dhe pronë e Spitalit Amerikan. Ndalohet riprodhimi, përdorimi apo shpërndarja e pa autorizuar e revistës.

Të gjitha botimet

Revista Vital 11
Revista Vital 10
Revista Vital 9

Paketat Check Up në Spitalin AmerikanKontrolli bazë

Femra nën 40 vjeç

 • Gjak komplet
 • Urine komplet
 • ALT
 • AST
 • Bilirubina totale
 • Echo gjiri
 • Pap Test
 • Vizite pathologu

Femra mbi 40 vjeç

 • Gjak komplet
 • Urine komplet
 • Kolesteroli
 • Trigliceridet
 • Glicemia esell
 • Vizite kardiologu + EKG
 • Mamografi
 • Vizite pathologu

Meshkuj nën 40 vjeç

 • Gjak komplet
 • Urine komplet
 • ALT
 • AST
 • Bilirubine totale
 • Grafi pulmoni PA
 • Echo abdominale
 • Vizite pathologu

Meshkuj mbi 40 vjeç

 • Gjak komplet
 • Urine komplet
 • Trigliceridet
 • Kolesterol
 • Glicemi esell
 • Vizite kardiologu + EKG
 • Echo abdominale
 • Vizite pathologu

Kontrolli specifik

Femra nën 40 vjeç

 • Gjak komplet
 • Glicemi
 • ALT
 • AST
 • Bilirubina totale
 • Echo gjiri
 • Azotemi
 • Kreatinemi
 • Lipidograme
 • Urinë komplet
 • Echo Abdomen
 • Grafi Pulmoni
 • EKG

Femra mbi 40 vjeç

 • Gjak komplet
 • Glicemi
 • ALT
 • AST
 • Bilirubina totale
 • Echo Zemre
 • Azotemi
 • Kreatinemi
 • Lipidograme
 • Urinë komplet
 • Echo Abdomen
 • Grafi Pulmoni
 • Mamografi
 • Konsultë Kardiologu + EKG

Meshkuj nën 40 vjeç

 • Gjak komplet
 • Glicemi
 • ALT
 • AST
 • Bilirubina totale
 • Azotemi
 • Kreatinemi
 • Lipidograme
 • Urinë komplet
 • Echo Abdomen
 • Grafi Pulmoni
 • EKG

Meshkuj mbi 40 vjeç

 • Gjak komplet
 • Glicemi
 • ALT
 • AST
 • Bilirubina totale
 • Azotemi
 • Kreatinemi
 • Lipidograme
 • Urinë komplet
 • Echo Abdomen
 • Grafi Pulmoni
 • Echo Zemre
 • PSA

Çertifikime, Karta të Pacientit, Sponsor

The American Hospital Association
KARTA_PEDIATRIKE
KARTA_VITAL
accreditation-certificate
iso
SA_PARTNER_FSHF

Klientë dhe Partnerë