Dr. Ana Sula

Dr. Ana Sula

Edukimi:

Akademia e Mjekësisë Ushtarake Gulhane, Fakulteti i Mjekesise. Ankara, Turqi (1998-2005).

Akademia e Mjekësisë Ushtarake Gulhane, Specializim në Departamentin e Gjinekologjise Obstetrike. Ankara, Turqi (2005-2010).

Eksperienca Personale:

Kurs për Resusitimin Neonatal (Ankara, Turkey 2008).

Kurs për Kolposkopi (Ankara, Turkey 2009).

Shkolla Evropiane e Mjekësisë Perinatale për Zhvillimin Fetal (Stamboll, Turqi 2009).

Kurs i Përparuar i Ultrasoundit në Gjinekologji dhe Obstetrikë (Stamboll, Turqi 2009).

More Doctors From: ,

Dr. Juxhin Gjoshe

Dr. Juxhin Gjoshe

Obstetër Gjinekolog
Dr. Jonela Lulo

Dr. Jonela Lulo

Obstetër Gjinekolog
Dr. Denisa Bajraktari (Hajderi)

Dr. Denisa Bajraktari (Hajderi)

Obstetër Gjinekolog
Dr. Zef Delija

Dr. Zef Delija

Obstetër Gjinekolog
Dr. Elton N. Peçi

Dr. Elton N. Peçi

Obstetër Gjinekolog
Dr. Dritan Subashi

Dr. Dritan Subashi

Obstetër Gjinekolog
Dr. Aferdita Kruja

Dr. Aferdita Kruja

Obstetër Gjinekolog
Dr. Genc Kabili

Dr. Genc Kabili

Obstetër Gjinekolog
Dr. Christos Maroudis

Dr. Christos Maroudis

Obstetër Gjinekolog
Dr. Rustem Celami

Dr. Rustem Celami

Obstetër Gjinekolog
Dr. Nertilda Gjoksi (Shushari)

Dr. Nertilda Gjoksi (Shushari)

Obstetër Gjinekolog