Tel. 042 35 75 35                Shqip  |  English

Dr. Genc Kabili

Dr. Genc Kabili

Mjekë të tjerë: 

Dr. Ana Sula

Dr. Ana Sula

[:sq]Obstetër Gjinekolog/e[:en]Obstetrician Gynecologist[:]
Dr. Juxhin Gjoshe

Dr. Juxhin Gjoshe

[:sq]Obstetër Gjinekolog/e[:en]Obstetrician Gynecologist[:]
Dr. Jonela Lulo

Dr. Jonela Lulo

[:sq]Obstetër Gjinekolog/e[:en]Obstetrician Gynecologist[:]
Dr. Denisa Bajraktari (Hajderi)

Dr. Denisa Bajraktari (Hajderi)

[:sq]Obstetër Gjinekolog/e[:en]Obstetrician Gynecologist[:]
Dr. Zef Delija

Dr. Zef Delija

[:sq]Obstetër Gjinekolog/e[:en]Obstetrician Gynecologist[:]