Dr. Jonela Lulo

Dr. Jonela Lulo

Edukimi dhe kualifikimi:

1994-1998 Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Sali Nivica”, Tepelenë
1998-1999 Vit përgatitor për mësimin e Gjuhës Rumune dhe Terminologjisë Mjekësore, Universitatea din Pitesti , Facultatea de Stiinte.
1999-2005 Fakulteti i Mjekësisë “Carol Davila “ University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
2005 – 2010 Specializim në Obstetrikë dhe Gjinekologji, Spitalul Clinic Filantropia, Bucuresti
Mars 2011 –  Shtator 2013  E punësuar pranë Klinikës DCI IKEDA

Stazhe të kryera:

26.10.2005 – 26.10.2006 Kirurgji e Përgjithshme , Spitalul Universitar de Urgenta Bukuresht
18.06.2007 – 18.09.2010 Urologji, Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central Bukuresht
01.04.2008 – 01.07.2008 Onkologji Gjinekologjike, Spitalul Clinic Filantropia Bukuresht
01.01.2009 – 31.03.2009 Kurs Ekografie, Spitalul Clinic Filantropia Bukuresht
01.04.2009 – 01.05.2009 Planifikim Familiar, Spitalul Clinic Caritas
22.06.2009 – 21.09.2009 Endokrinologji, Institutul National de Endokrinologjie “ C.I. Parhon “ Bukuresht
01.10.2009 – 31.10.2009 Histeroscopi, Spitalul Clinic “ Prof. Dr. Panait Sirbu” Bukuresht
Nëntor 2009 Kolposkopi, Spitalul Clinic “ Prof. Dr. Panait Sirbu “Bukuresht

Aktivitete profesionale:

2003-2004 Aspekte sociale dhe legjislative në praktikën mjekësore:  Bukuresht  , Rumani
Simpoziumi i parë i Shoqërisë Nacionale të Neuroshkencës
8-10 Tetor 2004 Tematika Investigimi elktrofiziologjik ë sistemit nervor, Bukuresht, Rumani
24-26 Maj 2007 Kongresi i Tretë Nacional i Gjinekologjisë Endokrinologjike me pjesëmarrje internacionale Brashovë, Rumani
25-27 Shtator 2008 Kongresi i nëntë Nacional i Shoqërisë së Obstetrikës dhe Gjinekologjisë Rumune Cluj-Napoca, Rumani
28-30 Tetor Kongresi I XV Nacional i Shoqërisë së Obstetrikës dhe Gjinekologjisë Rumune me pjesëmarrje internacionale me Tematikë: Ovaret, Dirigjimi i Aktivitetit të Lindjes dhe Asistenca në Lindje. Bukuresht, Rumani

More Doctors From: ,

Dr. Ana Sula

Dr. Ana Sula

Obstetër Gjinekolog
Dr. Juxhin Gjoshe

Dr. Juxhin Gjoshe

Obstetër Gjinekolog
Dr. Denisa Bajraktari (Hajderi)

Dr. Denisa Bajraktari (Hajderi)

Obstetër Gjinekolog
Dr. Zef Delija

Dr. Zef Delija

Obstetër Gjinekolog
Dr. Elton N. Peçi

Dr. Elton N. Peçi

Obstetër Gjinekolog
Dr. Dritan Subashi

Dr. Dritan Subashi

Obstetër Gjinekolog
Dr. Aferdita Kruja

Dr. Aferdita Kruja

Obstetër Gjinekolog
Dr. Genc Kabili

Dr. Genc Kabili

Obstetër Gjinekolog
Dr. Christos Maroudis

Dr. Christos Maroudis

Obstetër Gjinekolog
Dr. Rustem Celami

Dr. Rustem Celami

Obstetër Gjinekolog
Dr. Nertilda Gjoksi (Shushari)

Dr. Nertilda Gjoksi (Shushari)

Obstetër Gjinekolog