Tel. 042 35 75 35                Shqip  |  English

Dr. Jonela Lulo

Dr. Jonela Lulo

Edukimi dhe kualifikimi:

1994-1998 Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Sali Nivica”, Tepelenë
1998-1999 Vit përgatitor për mësimin e Gjuhës Rumune dhe Terminologjisë Mjekësore, Universitatea din Pitesti , Facultatea de Stiinte.
1999-2005 Fakulteti i Mjekësisë “Carol Davila “ University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
2005 – 2010 Specializim në Obstetrikë dhe Gjinekologji, Spitalul Clinic Filantropia, Bucuresti
Mars 2011 –  Shtator 2013  E punësuar pranë Klinikës DCI IKEDA

Stazhe të kryera:

26.10.2005 – 26.10.2006 Kirurgji e Përgjithshme , Spitalul Universitar de Urgenta Bukuresht
18.06.2007 – 18.09.2010 Urologji, Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central Bukuresht
01.04.2008 – 01.07.2008 Onkologji Gjinekologjike, Spitalul Clinic Filantropia Bukuresht
01.01.2009 – 31.03.2009 Kurs Ekografie, Spitalul Clinic Filantropia Bukuresht
01.04.2009 – 01.05.2009 Planifikim Familiar, Spitalul Clinic Caritas
22.06.2009 – 21.09.2009 Endokrinologji, Institutul National de Endokrinologjie “ C.I. Parhon “ Bukuresht
01.10.2009 – 31.10.2009 Histeroscopi, Spitalul Clinic “ Prof. Dr. Panait Sirbu” Bukuresht
Nëntor 2009 Kolposkopi, Spitalul Clinic “ Prof. Dr. Panait Sirbu “Bukuresht

Aktivitete profesionale:

2003-2004 Aspekte sociale dhe legjislative në praktikën mjekësore:  Bukuresht  , Rumani
Simpoziumi i parë i Shoqërisë Nacionale të Neuroshkencës
8-10 Tetor 2004 Tematika Investigimi elktrofiziologjik ë sistemit nervor, Bukuresht, Rumani
24-26 Maj 2007 Kongresi i Tretë Nacional i Gjinekologjisë Endokrinologjike me pjesëmarrje internacionale Brashovë, Rumani
25-27 Shtator 2008 Kongresi i nëntë Nacional i Shoqërisë së Obstetrikës dhe Gjinekologjisë Rumune Cluj-Napoca, Rumani
28-30 Tetor Kongresi I XV Nacional i Shoqërisë së Obstetrikës dhe Gjinekologjisë Rumune me pjesëmarrje internacionale me Tematikë: Ovaret, Dirigjimi i Aktivitetit të Lindjes dhe Asistenca në Lindje. Bukuresht, Rumani

Mjekë të tjerë: 

Dr. Ana Sula

Dr. Ana Sula

[:sq]Obstetër Gjinekolog/e[:en]Obstetrician Gynecologist[:]
Dr. Juxhin Gjoshe

Dr. Juxhin Gjoshe

[:sq]Obstetër Gjinekolog/e[:en]Obstetrician Gynecologist[:]
Dr. Denisa Bajraktari (Hajderi)

Dr. Denisa Bajraktari (Hajderi)

[:sq]Obstetër Gjinekolog/e[:en]Obstetrician Gynecologist[:]
Dr. Zef Delija

Dr. Zef Delija

[:sq]Obstetër Gjinekolog/e[:en]Obstetrician Gynecologist[:]
Dr. Elton N. Peçi

Dr. Elton N. Peçi

[:sq]Obstetër Gjinekolog/e[:en]Obstetrician Gynecologist[:]