Dr. Zef Delija

Dr. Zef Delija

EDUKIMI

1967 – Shkolla e Mesme Mjekësore, Politeknikumi Mjekësor i Tiranës

1974 – Diplomuar si Mjek i Përgjithshem Fakulteti i Mjekësie Universiteti i Tiranës

1978 – Diplomuar si Mjekë Specialist Obsteter Gjinekolog, Fakulteti Mjekësisë Universiteti I Tiranës

1990 – Doktor i Shkencave, Fakulteti i Mjekësise, Universiteti i Tiranës

EKPERIENCE PUNE

2013–2014: Nën Drejtor, Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologji Nr. 2 Tiranë

2000–2005: Nën Drejtor, Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologji Tiranë

1986-2000: Pedagog, Departamenti Obstetrikë Gjinekologji Fakulteti Mjekësisë Universiteti i Tiranës

1980-2014: Mjek Obstetër Gjinekolog, Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologji Tiranë

1986-1991: Specialist për Obstetrikë Gjinekologji dhe Kirurgji në Ministrinë e Shëndetësisë

1991-1994: Shef Obstetrikë Spitali Universitar Obstetrikë Gjinekologji

1978-1986: Mjek Obstetër Gjinekolog Spitali i Lezhës

1974-1975: Mjek i Përgjithshëm Spitali i Lëzhës

PUBLIKIMET

2011- Qelizat Sistematike e Ardhmja e Mjkekësisë Spitali Hygeia, Tiranë

2011- Kujdesi bashkëkohor i nënës dhe fëmijës Spitali Hygeia, Tiranë

2010- Epoka e re në diagnostikimin e kancerit Spitali Hygeia, Tiranë

2010 -Menaxhimi Peri-Operativ në Obstetrikë dhe Gjinekologji Spitali Universitar Obstetrikë Gjinekologji

2009 – Impakti i terapisë Hormonale zëvendësuese në Menopauzë

2006 – Përdorimi i Ekografisë në Abort Spitali Universitar Obstetrikë Gjinekologji

2000 – Epoka e re në Obstetrikë Gjinekologji bashkëpunim Shqiptaro – Amerikan në Obstetrikë Gjinekologji

1999 – Kualifikim në Ekografi dhe Kolposkopi Spitali Universitar Obsterik Gjinekologjik

1998 – Kualifikim në Ekografi dhe Koloskopi Michigam SHBA

1998 – Trajnim dhe Kualifikim për Menaxhim Spitalor për Urgjencat Obstetrike Michigan SHBA

1989 – Felloëship për Planifikim familjar Romë, Itali

1989 – Felloëship për Uro- Gjinekologji Budapest, Hungari

1987 – Felloëship për Uro- Gjinekologji Vienë, Austri

More Doctors From: ,

Dr. Ana Sula

Dr. Ana Sula

Obstetër Gjinekolog
Dr. Juxhin Gjoshe

Dr. Juxhin Gjoshe

Obstetër Gjinekolog
Dr. Jonela Lulo

Dr. Jonela Lulo

Obstetër Gjinekolog
Dr. Denisa Bajraktari (Hajderi)

Dr. Denisa Bajraktari (Hajderi)

Obstetër Gjinekolog
Dr. Elton N. Peçi

Dr. Elton N. Peçi

Obstetër Gjinekolog
Dr. Dritan Subashi

Dr. Dritan Subashi

Obstetër Gjinekolog
Dr. Aferdita Kruja

Dr. Aferdita Kruja

Obstetër Gjinekolog
Dr. Genc Kabili

Dr. Genc Kabili

Obstetër Gjinekolog
Dr. Christos Maroudis

Dr. Christos Maroudis

Obstetër Gjinekolog
Dr. Rustem Celami

Dr. Rustem Celami

Obstetër Gjinekolog
Dr. Nertilda Gjoksi (Shushari)

Dr. Nertilda Gjoksi (Shushari)

Obstetër Gjinekolog